mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Sistemul national de invatamant

Sistemul national de invatamant


CAPITOLUL I: Dispozitii comune


ARTICOLUL 15


(1)Sistemul national de intamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de intamant de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare.
(2)Sistemul national de intamant cuprinde unitati si institutii de intamant, de stat si particulare.
(3)Pritizarea institutiilor si a unitatilor de intamant de stat este interzisa.
(4)Intamantul este organizat pe niveluri, asigurand coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de rsta si individuale.


(5)Sistemul national de intamant cuprinde:

a)intamantul prescolar: grupa mica; grupa mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru scoala;


b)intamantul primar: clasele I-IV;

c)intamantul secundar: intamantul gimnazial, secundar inferior, clasele V-IX; intamantul liceal, secundar superior, clasele X-XII/XIII; intamantul profesional: anii I-II/III;
d)intamantul postliceal;

e)intamantul superior: intamantul universitar si intamantul postuniversitar;


f)educatia permanenta.

(6)Intamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal formeaza intamantul preuniversitar.
(7)Intamantul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei Nationale, iar intamantul superior este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale, cu respectarea autonomiei universitare.
(8)Formele de organizare a intamantului sunt: intamant de zi, seral, cu frecventa redusa si intamant la distanta.
(9)In sistemul educatiei permanente se poate practica intamantul prin corespondenta sau la distanta.
(10)Intamantul obligatoriu, care cuprinde intamantul primar si gimnazial, este intamant de zi. In mod exceptional, intamantul gimnazial se poate organiza si ca intamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta, pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 2 ani rsta corespunzatoare clasei.
(11)In sistemul de intamant pot functiona unitati-pilot, experimentale si de aplicatie.
(12)In raport cu conditiile existente pot functiona grupuri scolare in care se organizeaza intamant profesional, liceal si postliceal, cu o conducere unica.
(13)In cadrul sistemului national de intamant, sub coordonarea si controlul Ministerului Educatiei Nationale, se pot infiinta si pot functiona, conform legii, structuri de intamant organizate prin cooperare intre unitati si institutii din tara si din strainatate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.


ARTICOLUL 16


(1)Sistemul national de intamant are caracter deschis. In intamantul preuniversitar trecerea elevilor de la o unitate scolara la alta, de la un profil la altul si de la o filiera la alta este posibila in conditiile silite prin regulament al Ministerului Educatiei Nationale. In intamantul superior caracterul deschis este asigurat prin Carta universitara.
(2)Elevii si studentii cu aptitudini si performante scolare exceptionale pot promo 2 ani de studii intr-un an scolar sau universitar.

ARTICOLUL 17

(1)Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile necesare pentru ca elevii sa frecventeze cursurile primare si gimnaziale, de regula, in localitatile in care acestia domiciliaza.
(2)In situatii justificate elevilor din intamantul primar si gimnazial, scolarizati intr-o alta localitate, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, masa si internat, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, al autoritatilor administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitatilor locale, al societatilor de binefacere, al altor persoane juridice sau fizice.


CAPITOLUL II: Intamantul prescolar

ARTICOLUL 18

(1)Intamantul prescolar se organizeaza pentru copii in rsta de 3-7 ani, in gradinite de copii cu program normal, prelungit si saptamanal.
(2)Gradinitele se infiinteaza de catre inspectoratele scolare.
(3)Agentii economici si alte persoane juridice, precum si persoanele fizice pot infiinta si finanta gradinite, cu acordul inspectoratelor scolare, in conditiile legii.

ARTICOLUL 19

Pentru asigurarea continuitatii intre intamantul prescolar si cel primar se instituie si se vor generaliza treptat grupele pregatitoare pentru scoala, cuprinzand copii in rsta de 5-6 (7) ani. Costurile scolarizarii vor fi suportate de catre Ministerul Educatiei Nationale.


CAPITOLUL III: Intamantul primar


ARTICOLUL 20


(1)Intamantul primar se organizeaza ca intamant de zi si functioneaza, de regula, cu program de dimineata, in cadrul scolilor cu clasele I-IV, I-IX sau I-XII/XIII.
(2)In clasa I sunt inscrisi copin care implinesc rsta de 7 ani in anul calendaristic respectiv.
(3)La cererea parintilor sau a sustinatorilor legali pot fi inscrisi in clasa I si copin care implinesc rsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
(4)Ministerul Educatiei Nationale poate aproba organizarea unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit pana la rsta de 14 ani primele patru clase ale intamantului obligatoriu.


CAPITOLUL IV: Intamantul secundar


Sectiunea 1: Intamantul gimnazial


ARTICOLUL 21


Intamantul gimnazial functioneaza in cadrul scolilor cu clasele I-IX, I-XII/XIII sau XII/XIII, dupa caz.


ARTICOLUL 22


(1)Studiile gimnaziale se incheie cu sustinerea unui examen national de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si date publicitatii pana la data inceperii anului scolar, la Limba si literatura romana, Matematica si la o proba din Istoria romanilor sau Geografia Romaniei. Elevii apartinand minoritatilor nationale, care frecventeaza cursurile gimnaziale in limba materna, sustin si o proba la Limba si literatura materna.
(2)In caz de nepromore a examenului de capacitate, acesta poate fi sustinut in oricare dintre sesiunile ulterioare.
(3)Elevilor care promoveaza examenul de capacitate li se acorda certificat de capacitate. Celor care nu promoveaza examenul de capacitate li se elibereaza, la cerere, copie de pe foaia matricola.


Sectiunea a 2-a: Intamantul liceal


ARTICOLUL 23


(1)Intamantul liceal cuprinde clasele X-XII/XIII, intamant de zi, si clasele X-XIII/XIV, intamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta.
(2)Reteaua liceelor de stat este aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea inspectoratelor scolare, cu consultarea altor factori interesati, si ca rezultat al eluarii institutionale realizate de Comisia Nationala de Eluare Institutionala. Reteaua se publica inaintea examenului de capacitate; numarul de locuri si de clase se aproba anual, in functie de cerintele locale si nationale.
(3)Intamantul liceal seral, cu frecventa redusa si la distanta poate functiona, in conditiile legii, in unitati de intamant silite de inspectoratele scolare.


ARTICOLUL 24


(1)Intamantul liceal functioneaza, de regula, cu urmatoarele filiere si profiluri:
a)filiera teoretica, cu profilurile umanist si real;
b)filiera tehnologica, cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale si protectia mediului;
c)filiera vocationala, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic.
(2)Liceele se organizeaza cu unul sau mai multe profiluri. In cadrul acestor profiluri se pot organiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, clase cu specializari mai restranse si clase speciale pentru elevi cu aptitudini si performante exceptionale.
(3)La liceele care, pe langa diploma de bacalaureat, elibereaza si certificat de competente profesionale, durata studiilor poate fi de 4 ani si este silita de Ministerul Educatiei Nationale.
(4)Ministerul Educatiei Nationale poate restructura profilurile si specializarile in raport cu dinamica profesiilor si a ocupatiilor de pe piata fortei de munca.


ARTICOLUL 25


(1)Admiterea elevilor in intamantul liceal se face pe baza criteriilor silite prin metodologia elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, care se da publicitatii la inceputul anului scolar precedent admiterii.
(2)La admiterea in intamantul liceal se pot inscrie absolventii intamantului gimnazial, cu certificat de capacitate.
(3)Inscrierea la admiterea in intamantul liceal, cursuri de zi, se poate face in primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit rsta de 18 ani.


ARTICOLUL 26


(1)Studiile liceale se incheie cu un examen national de bacalaureat, diversificat in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului.
(2)Examenul national de bacalaureat consta in sustinearea a doua, respectiv trei probe comune si a trei probe diferentiate, in functie de filiera si de profil.


A.Probele comune sunt:

- a) Limba si literatura romana, scris si oral;
- b) una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu;
- c) Limba materna, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respecti.
B.Probele de examen, diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt:
Filiera teoretica


- a) Profil umanist:

- 1. Istorie sau Geografie;
- 2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
- 3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.


- b) Profil real:

- 1. Matematica;
- 2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
- 3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.


Filiera tehnologica

- a) Matematica, pentru toate profilurile si specializarile;
- b) o proba la alegere din aria curriculara \"tehnologii\", in functie de specializarea aleasa de elev;
- c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.


Filiera vocationala

- a) Istorie sau Geografie ori o disciplina socioumana, respectiv Matematica sau Stiinte, in functie de profil;
- b) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializarii; ariile curriculare sunt silite de comun acord de Ministerul Educatiei Nationale si ministerele interesate;
- c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
(3)Pentru filierele tehnologica si vocationala studiile liceale se pot incheia si cu un examen de certificare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii.
(4)Lista cuprinzand probele de examen, continutul programelor si modul de desfasurare a bacalaureatului si a examenului de certificare a competentelor profesionale se silesc prin metodologie, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, si se dau publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenului.
(5)La intocmirea listei cuprinzand probele de examen si la silirea continutului programelor de bacalaureat pot fi consultate si institutiile de intamant superior.
(6)In cazul intreruperii studiilor se recunoaste fiecare an scolar promot. La cerere, se elibereaza un document de certificare a studiilor efectuate.

ARTICOLUL 27

(1)Examenul de bacalaureat se sustine in fata unei comisii silite de inspectoratul scolar. Comisia este condusa de un presedinte, numit de Ministerul Educatiei Nationale dintre cadrele didactice universitare de predare, and titlul stiintific de doctor.
(2)In decursul unui an solar se organizeaza doua sesiuni de bacalaureat. Rezultatele examenului de bacalaureat sunt publice.
(3)Comisiile sunt alcatuite din profesori de la alte licee decat cele in care se sustine bacalaureatul.
(4)Numarul comisiilor si numarul unitatilor de intamant in care se desfasoara examenul de bacalaureat se silesc de Ministerul Educatiei Nationale.
(5)Candidatii proveniti din intamantul de stat pot sustine examenul de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe silite de Ministerul Educatiei Nationale, potrivit legii.
(6)La fiecare prezentare candidatii sustin examenul de bacalaureat integral.


ARTICOLUL 28


(1)In urma promorii examenului de bacalaureat absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionata de promorea examenului de bacalaureat.
(2)Absolventilor de liceu fara diploma de bacalaureat li se elibereaza, la cerere, certificat de absolvire si copie de pe foaia matricola.
(3)Absolventii care au promot toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obtinut media10, primesc diploma de merit.


Sectiunea a 3-a: Intamantul professional


ARTICOLUL 29


Intamantul profesional se organizeaza ca intamant de zi sau seral, prin scoli profesionale si scoli de ucenici. Aceste scoli pot functiona independent sau pe langa grupuri scolare.


ARTICOLUL 30


(1)Reteaua intamantului profesional este organizata de Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea factorilor interesati.
(2)Reteaua intamantului profesional, meseriile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar.
(3)Planurile-cadru de intamant si programele scolare se elaboreaza si se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea factorilor interesati, pe baza standardelor de pregatire profesionala si, dupa caz, a standardelor ocupationale.


ARTICOLUL 31


(1)La scolile profesionale se pot inscrie absolventi de gimnaziu cu certificat de capacitate.
(2)Durata studiilor in scolile profesionale este de 2-3 ani.
(3)Admiterea in scolile profesionale se face pe baza de probe silite de unitatile de intamant respective, cu consultarea factorilor interesati. Continutul probelor de admitere se sileste de unitatile de intamant.


ARTICOLUL 32


Scolile profesionale organizeaza, la cererea factorilor interesati, pe baza de contract, cursuri de calificare si de conversie profesionala, cu respectarea standardelor ocupationale.


ARTICOLUL 33


(1)La scolile de ucenici se pot inscrie absolventii de gimnaziu, cu sau fara certificat de capacitate. Pregatirea prin scolile de ucenici vizeaza insusirea unor deprinderi preponderent practice, conforme standardelor ocupationale.
(2)Durata studiilor in scolile de ucenici este de 1-2 ani. Structura anului scolar este adaptata specificului pregatirii in meserie.
(3)Scolile de ucenici functioneaza, de regula, in cadrul scolilor profesionale sau al grupurilor scolare. La cererea factorilor interesati, ucenicia se poate efectua si direct la locul de munca al intreprinzatorilor priti, potrivit reglementarilor silite de Ministerul Educatiei Nationale.
(4)Admiterea in scolile de ucenici se face prin testari specifice meseriei.

ARTICOLUL 34

(1)Cursurile scolii profesionale se incheie cu examen de absolvire. Pregatirea prin scolile de ucenici se incheie cu sustinerea unei probe practice pentru certificarea pregatirii profesionale.
(2)Sistemul de certificare a pregatirii prin intamantul profesional se organizeaza in baza reglementarilor comune ale Ministerului Educatiei Nationale si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.


ARTICOLUL 35


Organizarea intamantului profesional, admiterea si examenul de absolvire sunt reglementate de Ministerul Educatiei Nationale, prin metodologie specifica.


ARTICOLUL 36


(1)Elevii intamantului profesional cu certificat de capacitate pot urma, in paralel, studiile liceale la forma de intamant seral, intamant cu frecventa redusa sau intamant la distanta, in urma admiterii, in conditiile prezentei legi.


(2)Absolventii scolilor profesionale pot urma studiile liceale in urma admiterii, in conditiile prezentei legi. Acestora li se poate recunoaste partial pregatirea dobandita in scoala profesionala, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.


CAPITOLUL V: Intamantul de arta si intamantul sportiv


ARTICOLUL 37


(1)Intamantul de arta si intamantul sportiv se organizeaza pentru elevii cu aptitudini in aceste domenii.
(2)Unitatile in care se organizeaza intamantul de arta si intamantul sportiv se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea inspectoratelor scolare.

ARTICOLUL 38

In intamantul de arta si in intamantul sportiv:
a)scolarizarea se realizeaza, de regula, incepand cu clasele primare;
b)probele de admitere cuprind testarea aptitudinilor specifice;


c)urile-cadrude intamant sunt adaptate profilului;

d)studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe grupe sau individual, potrivit criteriilor silite de Ministerul Educatiei Nationale;
e)examenul de capacitate include si o proba practica, specifica domeniului artistic sau sportiv studiat;
f)programele scolare pentru intamantul liceal de arta si intamantul liceal sportiv respecta obiectivele silite pentru profilul respectiv.

ARTICOLUL 39

Pentru fiecare profil al intamantului de arta si al intamantului sportiv se elibereaza certificat de capacitate, respectiv diploma de bacalaureat, care atesta specialitatea absolvita. Pentru anumite specializari pot fi eliberate si certificate de competente profesionale.

ARTICOLUL 40

(1)Pentru activitatea sporti si artistica de performanta Ministerul Educatiei Nationale poate organiza cluburi scolare, scoli si licee cu program sportiv sau de arta, integrat sau suplimentar.
(2)Pentru sprijinirea activitatii sportive si artistice de performanta Ministerul Educatiei Nationale organizeaza ere sportive sau de creatie artistica, concursuri sportive sau artistice, campionate scolare, festiluri; acorda burse si alte forme de sprijin material.
(3)Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii si celelalte ministere interesate au obligatia sa sprijine financiar si material activitatile de performanta in domeniul sportului si al artelor.


CAPITOLUL VI: Intamantul special


ARTICOLUL 41


(1)Intamantul special se organizeaza de Ministerul Educatiei Nationale, pentru prescolarii si elevii cu deficiente mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective si de comportament sau cu deficiente asociate, in scopul instruirii si educarii, al recuperarii si integrarii lor sociale.
(2)Integrarea scolara a copiilor cu cerinte educative speciale se realizeaza prin unitati de intamant special, in grupe si clase speciale din unitati prescolare si scolare obisnuite, sau in unitati de intamant obisnuite, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(3)Intamantul special primar si gimnazial este obligatoriu si are durata, dupa caz, de 9 sau 10 ani.


ARTICOLUL 42


(1)Intamantul special este gratuit.

(2)Intamantul special este organizat ca intamant de zi. In cazuri deosebite acesta se poate organiza si sub alte forme.
(3)Unitatile de intamant special pot beneficia de sprijinul institutiilor de protectie sociala, al altor organizatii de stat si particulare, al societatilor de binefacere, al persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate, pentru stimulare, compensare si recuperare a handicapului.


ARTICOLUL 43


Tipul si gradul handicapului copilului se silesc de comisii de expertiza, interscolare si judetene, subordonate inspectoratelor scolare.


ARTICOLUL 44


Intamantul special dispune de uri de intamant, programe scolare, manuale si metodologii didactice alternative, elaborate in functie de tipul si gradul handicapului si aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.


ARTICOLUL 45


(1)In intamantul prescolar si primar, in functie de evolutia copilului, se pot face propuneri de reorientare operati dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers sau dinspre caminul-scoala spre scoala speciala si invers.
(2)Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza si de catre psihologul scolar. Hotararea de reorientare se ia de catre comisia de expertiza, cu acordul familiei sau al sustinatorului legal.
(3)Copin cu cerinte educative speciale, care nu au putut fi reorientati spre intamantul de masa, inclusiv in clase speciale, continua procesul de educatie in unitati ale intamantului special primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, diferentiat dupa tipul si gradul handicapului.


ARTICOLUL 46


Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupari in domeniu, asigura integrarea in viata acti, in forma corespunzatoare de munca, a absolventilor intamantului special, potrivit calificarii obtinute si in conditiile prezute de legislatia in vigoare.


CAPITOLUL VII: Unitati conexe ale intamantului preuniversitar

ARTICOLUL 47

(1)La nivelul intamantului prescolar, primar si gimnazial, pe langa unele unitati de intamant reprezentative in zona respecti se organizeaza centre logopedice interscolare, coordonate de inspectoratele scolare, ca structuri de intamant special integrat.
(2)Centrele logopedice interscolare functioneaza cu profesori logopezi, and calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie; acestia au si obligatia sa indrume educatoarele, intatorii si institutorii in metodica dezvoltarii si corectarii limbajului celor care prezinta tulburari de vorbire.
(3)Pentru copin cu boli cronice Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatilor sanitare respective.

ARTICOLUL 48

(1)Protectia copilului aflat in dificultate este realizata conform legii.
(2)Silirea continuturilor educative ale activitatilor specifice, a metodologiilor didactice, formarea, pregatirea si perfectionarea personalului responsabil cu instructia si educatia in cadrul centrelor de plasament si de primire a copilului, din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, sunt de competenta Ministerului Educatiei Nationale.


ARTICOLUL 49


(1)In judete si in municipiul Bucuresti functioneaza centre sau cabinete de asistenta psihopedagogica; acestea asigura si activitatea de orientare scolara si profesionala.
(2)Regulamentul de functionare a acestor centre sau cabinete se sileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.

ARTICOLUL 50

(1)In fiecare judet si in municipiul Bucuresti functioneaza Casa corpului didactic, subordonata inspectoratului scolar.
(2)Structura si atributiile Casei corpului didactic se silesc prin regulament elaborat de Ministerul Educatiei Nationale.


CAPITOLUL VIII: Intamantul postliceal

ARTICOLUL 51

(1)Intamantul postliceal de stat se organizeaza de Ministerul Educatiei Nationale, din proprie initiati sau la cererea agentilor economici si a altor institutii interesate.
(2)Nomenclatorul specializarilor si al grupelor de specializari se sileste de Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea factorilor interesati.
(3)Scolarizarea in cadrul acestui tip de intamant este finantata de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de intamant care asigura scolarizarea.


(4)Scolile de maistri sunt scoli postliceale.

(5)Intamantul postliceal are o durata de 1-3 ani.

ARTICOLUL 52

(1)Admiterea in intamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale silite de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de intamant, cu consultarea factorilor interesati.
(2)Au dreptul sa se inscrie in intamantul postliceal, in conditiile alin. (1), absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat.
(3)Numarul de locuri pentru intamantul postliceal de stat se sileste in conditiile ARTICOLUL 51 alin. (3), se aproba de inspectoratul scolar si se comunica Ministerului Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 53

(1)Intamantul postliceal se incheie cu examen de absolvire, reglementat de Ministerul Educatiei Nationale prin metodologie specifica, elaborata cu consultarea factorilor interesati.
(2)Promorea examenului de absolvire da dreptul la obtinerea unui certificat de competente profesionale.
(3)In cazul nepromorii examenului de absolvire, acesta mai poate fi sustinut in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare de catre absolventi.

ARTICOLUL 54

Prin hotarare a Guvernului se silesc, anual, obligatiile statului referitoare la intamantul postliceal.


CAPITOLUL IX: Intamantul superior


ARTICOLUL 55


(1)Intamantul superior se realizeaza prin institutii de intamant: universitati, institute, academii de studii si scoli de studii postuniversitare.
(2)Misiunea institutiilor de intamant superior este de intamant si de cercetare sau numai de intamant.

ARTICOLUL 56

(1)Infiintarea institutiilor de intamant superior se face prin lege, in baza procedurilor prezute de Legea nr. 88/1993.
(2)Infiintarea si functionarea facultatilor, a colegiilor si specializarilor universitare se fac potrivit legii.
(3)Infiintarea departamentelor universitare se aproba de senatele universitare.
(4)Infiintarea departamentelor universitare pentru pregatirea personalului didactic se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea senatelor universitare.


Sectiunea 1: Organizarea intamantului universitar


ARTICOLUL 57


Intamantul universitar are caracter deschis si se organizeaza sub forma de:
a)intamant universitar de scurta durata;


b)intamant universitar de lunga durata.


ARTICOLUL 58


(1)Intamantul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern, si cu taxa, conform legii.
(2)In intamantul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depasirea duratei de scolarizare prezute de lege, admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depasesc prevederile urilor de intamant. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitati neincluse in ul de intamant, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
(3)Cuantumul taxelor si scutirea de la plata acestora se silesc de senatele universitare.


ARTICOLUL 59


(1)Pot participa la admiterea in intamantul universitar absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. Organizarea admiterii este de competenta fiecarei institutii de intamant superior, pe baza criteriilor generale silite de Ministerul Educatiei Nationale. Admiterea se poate organiza in doua sesiuni.
(2)Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut in unul din ultimii 2 ani de studii distinctii la olimpiade scolare internationale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se inscrie in intamantul universitar fara sustinerea admiterii.
(3)Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut, in cel putin unul din ultimii 2 ani de studii, premii la olimpiade scolare, la concursuri artistice sau sportive, de nivel national sau pe grupe de tari, pot fi admisi in intamantul universitar, conform criteriilor generale silite de Ministerul Educatiei Nationale si criteriilor specifice elaborate de senatele universitare.
(4)In intamantul universitar de stat conditiile de admitere, reteaua si cifrele de scolarizare se fac publice cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului universitar.

ARTICOLUL 60

(1)Activitatea didactica se poate organiza in urmatoarele forme: de zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta. Formele de intamant seral, cu frecventa redusa si la distanta pot fi organizate de institutiile de intamant superior care au cursuri de zi.
(2)Durata studiilor in intamantul universitar seral si in cel cu frecventa redusa este mai mare cu un an decat cea prezuta pentru intamantul de zi. Durata studiilor in intamantul universitar la distanta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
(3)Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de intamant superior, in conditiile legii, pentru aceeasi specializare sunt echilente, indiferent de forma de intamant absolvita.
(4)Nomenclatorul specializarilor si al grupelor de specializari se sileste de Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea Consiliului National de Eluare Academica si Acreditare, a institutiilor de intamant superior si a altor factori interesati.
(5)Absolventii cu diploma de licenta pot urma o a doua specializare, in conditiile silite in Carta universitara.
(6)Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot urma o a doua specializare in cadrul intamantului universitar de scurta durata, in conditiile silite in Carta universitara.


ARTICOLUL 61


(1)In institutiile de intamant superior pot fi inscrisi si studenti straini, in conformitate cu prevederile legale.
(2)Cetatenii straini care studiaza in Romania in intamantul superior de stat, cu exceptia celor care beneficiaza de burse din partea statului roman, platesc taxe de scolarizare silite anual prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a: Intamantul universitar de scurta durata

ARTICOLUL 62

Intamantul universitar de scurta durata este de 3 ani, cu exceptia cazului prezut la ARTICOLUL 64 alin. (2), si este organizat in colegii universitare, in cadrul institutiilor de intamant universitar de lunga durata.

ARTICOLUL 63

(1)Admiterea in colegiile universitare se face pe baza criteriilor prezute pentru intamantul universitar de lunga durata.
(2)Studiile in intamantul universitar de scurta durata de incheie cu examen de absolvire, organizat pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si a unei metodologii silite de senatele universitare. Absolventii primesc diplome in care se specifica domeniul specializarii dobandite.
(3)Absolventii care nu au promot examenul mentionat la alin. (2) primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de scurta durata si o copie de pe foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de absolvire in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare silite de senatul universitar.

ARTICOLUL 64

(1)Colegiile universitare cu profil pedagogic asigura pregatirea de institutori pentru intamantul prescolar si primar; acestia dobandesc specializarea si pentru predarea in intamantul gimnazial, dupa caz, a unei discipline: limba straina, Muzica, Desen sau Educatie fizica.
(2)Durata studiilor la colegiul pedagogic universitar este de 2 ani, pentru absolventii liceelor pedagogice, si de 3 ani, pentru absolventii liceelor cu alt profil.


(3)In cadrul colegiilor pedagogice universitare functioneaza serii paralele, cu uri de intamant diferite, in raport cu durata scolarizarii.

ARTICOLUL 65

(1)Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot continua studiile in intamantul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, in limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, silite de senatul institutiei de intamant superior primitoare. Criteriile de admitere se silesc de institutiile de intamant universitar de lunga durata, conform sectiunei universitare.
(2)Candidatii admisi vor sustine examene de diferenta silite de consiliile facultatilor si vor fi inscrisi in anul de studiu corespunzator examenelor recunoscute si celor promote.


Sectiunea a 3-a: Intamantul universitar de lunga durata


ARTICOLUL 66


Intamantul universitar de lunga durata se desfasoara in universitati, institute si academii de studii, cu facultati si specializari autorizate sau acreditate.


ARTICOLUL 67


(1)Durata studiilor la cursurile de zi in intamantul universitar de lunga durata este, in functie de profil, de 4-6 ani si se sileste prin hotarare a Guvernului. Modificarea duratei studiilor se poate face numai incepand cu anul I.
(2)Studiile in intamantul universitar de lunga durata se incheie cu examen de licenta sau de diploma. Criteriile generale de organizare a examenului de licenta si de diploma se silesc de Ministerul Educatiei Nationale, iar continutul acestora si criteriile specifice, de catre senatele universitare.
(3)Absolventii care au promot examenul de licenta primesc titlul de licentiat in profilul si in specializarea urmate.
(4)Absolventii care nu au promot examenul de licenta sau de diploma primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lunga durata si copie de pe foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de licenta sau de diploma in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare silite de senatul universitar. Institutiile de intamant superior pot organiza cursuri speciale, in conditiile ARTICOLUL 58, pentru absolventii proprii ori din alte institutii de intamant superior, in vederea pregatirii pentru examenul de licenta, respectiv de diploma.
(5)Titulatura diplomei de licenta se sileste de Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu standardele internationale.
(6)Studiile in intamantul universitar cu o durata mai mare de 4 ani se incheie, dupa caz, cu examen de diploma.
(7)Absolventii care au promot acest examen primesc titlul de diplomat in specializarea urmata, in conformitate cu standardele internationale.
(8)Diplomele eliberate de institutiile de intamant universitar de lunga durata pana in anul 1999 inclusiv sunt echilente cu diplomele obtinute in urma promorii examenului de licenta, respectiv de diploma.

ARTICOLUL 68

(1)Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic.
(2)Departamentele pentru pregatirea personalului didactic functioneaza in institutiile de intamant superior, pe baza de regulament, si au uri de intamant distincte, aprobate de senatul universitatii.
(3)Pregatirea studentilor, prezuta la alin. (1) si (2), se realizeaza in regimul activitatilor didactice optionale. Planurile de intamant ale departamentului sunt integrate in urile de intamant ale facultatilor de profil.
(4)Absolventilor Departamentului pentru pregatirea personalului didactic li se elibereaza certificate de absolvire, pe baza carora sunt abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice.
(5)Absolventii intamantului universitar pot profesa in intamant numai daca au obtinut certificatul de absolvire mentionat la alin. (4) sau daca efectueaza pregatirea prezuta la alin. (1) in primii 3 ani de la angajare.

ARTICOLUL 69

Activitatile clinice din intamantul medical superior de stat se organizeaza in unitatile sanitare publice atestate, care apartin Ministerului Sanatatii si celorlalte ministere cu retea sanitara proprie. Metodologia de organizare si de desfasurare a acestor activitati se elaboreaza de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Sanatatii.

Sectiunea a 4-a: Intamantul postuniversitar

ARTICOLUL 70

(1)Intamantul postuniversitar asigura specializarea in domeniu sau extinderea si perfectionarea pregatirii atestate prin diploma obtinuta la finalizarea studiilor universitare.
(2)Intamantul postuniversitar se organizeaza in institutii de intamant superior si in scoli de studii postuniversitare, acreditate in acest scop, si se realizeaza prin: studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare si cursuri de perfectionare postuniversitare.
(3)Infiintarea structurilor de intamant postuniversitar in cadrul institutiilor de intamant superior acreditate in acest scop se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea senatelor universitare.

ARTICOLUL 71

(1)Admiterea in intamantul postuniversitar, cu exceptia doctoratului, se face pe baza criteriilor generale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si a criteriilor specifice aprobate de senatul institutiei de intamant superior.
(2)Admiterea la doctorat, organizarea si desfasurarea acestuia se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
(3)Numarul locurilor pentru intamantul postuniversitar se sileste de:
a)Ministerul Educatiei Nationale, pentru cele finantate de la bugetul de stat;
b)senatele universitare, pentru cele sustinute prin taxe sau prin alte surse extrabugetare.

ARTICOLUL 72

(1)Studiile aprofundate au durata de doua sau trei semestre si se fac in domeniul de specializare a diplomei obtinute la finalizarea studiilor universitare de lunga durata.
(2)Studiile aprofundate se incheie cu o disertatie. Absolventii primesc diploma de studii aprofundate.
(3)Studentii inmatriculati la studii aprofundate de specialitate pe locurile finantate de la bugetul de stat beneficiaza de gratuitatea studiilor, precum si de burse, in conformitate cu prevederile legii.
(4)Studiile de masterat au durata de 2-4 semestre si integreaza mai multe domenii de specializare, and rolul de a extinde competentele in aceste domenii. Studiile de masterat pot fi urmate de absolventii cu diploma obtinuta la finalizarea studiilor universitare de lunga durata, indiferent de profil sau de specializare.
(5)Masteratul se organizeaza in cadrul institutelor de intamant superior sau in scoli de studii postuniversitare, infiintate ca institutii independente. Studentii inmatriculati la masterat pe locurile finantate de la bugetul de stat beneficiaza de gratuitatea studiilor, precum si de burse, in conformitate cu prevederile legii.
(6)Masteratul se incheie cu sustinerea unei disertatii. Absolventii care au promot disertatia primesc diploma de master.


ARTICOLUL 73


(1)Doctoratul este o forma superioara de intamant si cercetare.
(2)Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii cu diploma ai intamantului universitar de lunga durata.
(3)Conducatorii de doctorat pot fi profesori universitari titulari, asociati sau consultanti ori academicieni, and titlul de doctor. Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea institutiilor organizatoare, si este conferit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(4)Doctoratul este organizat, cu si fara frecventa, in institutiile de intamant superior aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
(5)Doctoratul se incheie cu o teza sustinuta public si eluata de o comisie de specialisti aprobata de senatul institutiei de intamant superior organizatoare. Comisia este alcatuita dintr-un presedinte, conducatorul de doctorat si din trei referenti oficiali, specialisti cu activitate stiintifica deosebita, cu titlu de doctor in domeniu, profesori universitari, conferentiari universitari, academicieni, cercetatori stiintifici principali gradul I, din tara sau din strainatate, dintre care cel putin 2 nu functioneaza in institutia organizatoare a doctoratului. Pentru activitatea depusa referentii oficiali sunt platiti potrivit normelor silite de Ministerul Educatiei Nationale.
(6)Titlul stiintific de doctor se acorda de catre institutia organizatoare si se confirma de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea comisiilor de specialitate. Pe baza ordinului ministrului educatiei nationale institutia organizatoare elibereaza diploma de doctor.

ARTICOLUL 74

(1)Scolile de studii academice postuniversitare, organizate ca institutii independente in tara sau in strainatate, ofera programe de pregatire cu durata de 2-4 semestre, la forma de intamant de zi sau cu frecventa redusa, in vederea extinderii si perfectionarii pregatirii atestate prin diploma de studii universitare de lunga durata.
(2)Studiile se finalizeaza cu sustinerea unei disertatii. Absolventii primesc diploma de studii academice postuniversitare.


ARTICOLUL 75


(1)Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolventii cu diploma obtinuta la finalizarea studiilor de lunga durata. Durata studiilor, curriculumul si modalitatea de finalizare se aproba de senatele universitare.
(2)Absolventilor li se elibereaza diploma de studii postuniversitare de specializare.

ARTICOLUL 76

(1)Cursurile postuniversitare de perfectionare pot fi urmate de absolventii cu diploma ai intamantului universitar de scurta sau de lunga durata. Durata cursurilor, programul de pregatire si modalitatea de finalizare a studiilor se aproba de senatul universitar.
(2)Personalul didactic cu studii universitare de scurta sau de lunga durata din intamantul preuniversitar participa periodic la cursuri postuniversitare de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice, conform normelor silite de Ministerul Educatiei Nationale.
(3)Absolventii cursurilor postuniversitare de perfectionare primesc certificat de absolvire.

ARTICOLUL 77

Pentru organizarea activitatilor de pregatire postuniversitara prezute la ARTICOLUL 74 institutiile de intamant superior se pot asocia cu institutii similare, precum si cu agenti economici din tara sau din strainatate. In acest caz structura studiilor, structurile organizatorice si modul lor de functionare si de finantare se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea institutiei de intamant superior initiatoare.

ARTICOLUL 78

(1)Intamantul postuniversitar este sustinut prin taxe sau din alte surse, cu exceptiile prezute de lege.
(2)Bursele de stat in intamantul postuniversitar se obtin prin concurs.


ARTICOLUL 79


Intamantul postuniversitar medical se organizeaza in forme specifice silite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale si a Ministerului Sanatatii.

Sectiunea a 5-a: Cercetarea stiintifica in intamantul superior


ARTICOLUL 80


(1)In institutiile de intamant superior se organizeaza activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, proiectare, consultanta sau expertiza, care se desfasoara in cadrul departamentelor, catedrelor sau in unitati proprii de cercetare stiintifica, inclusiv prin colaborare cu institutii de intamant si de cercetare din tara sau din strainatate.
(2)Unitatile de cercetare stiintifica se infiinteaza cu aprobarea senatelor universitare.
(3)Catedrele, departamentele si unitatile de cercetare stiintifica sunt incadrate cu personal didactic, de cercetare stiintifica si cu alte categorii de personal.
(4)Activitatea de cercetare stiintifica constituie unul dintre criteriile de apreciere a lorii profesionale a cadrului didactic si, dupa caz, poate completa norma didactica.
(5)Studentii pot participa la contracte de cercetare stiintifica din departamente, catedre si unitati de cercetare.
(6)Modul de organizare si de desfasurare a cercetarii stiintifice in institutiile de intamant superior se sileste prin regulament aprobat de senatul universitar.
(7)Pentru activitati de cercetare stiintifica specifice, in reteaua Ministerului Educatiei Nationale pot functiona institute de cercetare cu personalitate juridica.
(8)Cercetarea stiintifica din intamantul superior beneficiaza gratuit de serviciile intregii retele de informare si de documentare a bibliotecilor din intamant.

ARTICOLUL 81

(1)Programele de cercetare stiintifica fundamentala, precum si alte programe de interes deosebit sunt finantate, pe baza de contracte, din fondurile alocate anual, direct Ministerului Educatiei Nationale, de la bugetul de stat, separat de finantarea procesului de intamant. Finantarea contractelor de cercetare se face in mod competitiv, pe baza eluarilor facute de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare.
(2)Programele de cercetare tehnologica ansata, programele de cercetare aplicati, precum si activitatile de proiectare, consultanta, expertiza, altele decat cele and ca beneficiar Ministerul
Educatiei Nationale, sunt finantate, pe baza de contracte incheiate direct cu beneficiarii cercetarilor sau ai activitatilor respective, din fondurile de la bugetul de stat si din fondul special de cercetare, alocate altor ministere, precum si din alte surse.
(3)In cazul contractelor de finantare sau de granturi, incheiate intre Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inore*, pe de o parte, si unitatile mentionate la ARTICOLUL 80 alin. (1), (2) si (7), pe de alta parte, rezultatele cercetarilor apartin executantilor.)
_______________________
*) In conformitate cu prevederile ARTICOLUL 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998 si aprobata prin Legea nr. 157/1999, atributiile fostului Minister al Cercetarii si Tehnologiei au fost preluate de Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inore.
(4)Activitatea de cercetare stiintifica desfasurata in institutele de cercetare ale Ministerului Educatiei Nationale este finantata de la bugetul de stat, pentru programele solicitate de acest minister, si din alte surse, pentru programele comandate de terti.

ARTICOLUL 82

(1)Veniturile proprii ale institutiilor de intamant superior, realizate din contracte de cercetare stiintifica, de proiectare, de consultanta sau de expertiza, precum si din contracte pentru alte servicii stiintifice sau didactice, se evidentiaza in conturi distincte la banci comerciale, in conditiile legii. Aceste venituri se utilizeaza, cu acordul responsabilului de contract si cu avizul rectorului, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare si de activitati didactice, precum si pentru plata personalului care a executat contractul. Baza materiala este constituita din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumparate in timpul desfasurarii contractului sau dupa predarea lucrarii si dupa incasarea banilor.


(2)Din veniturile prezute la alin. (1) se mai pot finanta urmatoarele categorii de cheltuieli: burse de cercetare si instruire, informare si documentare, taxe pentru participarea ca membru in organisme, organizatii si institutii de profil, organizarea si/sau participarea la manifestari cultural-stiintifice interne si internationale, editarea de sectiune didactica si de specialitate.
(3)Veniturile realizate si neutilizate la finele anului se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.

Sectiunea a 6-a: Structura institutiilor de intamant superior

ARTICOLUL 83

Institutia de intamant superior cuprinde, de regula, mai multe facultati, colegii universitare, departamente, catedre, unitati de cercetare stiintifica, de proiectare si de microproductie.

ARTICOLUL 84

(1)Facultatea reprezinta unitatea functionala de baza a institutiei de intamant superior si are in componenta una sau mai multe sectii de specialitate. Facultatea este organizata pe departamente si catedre. Activitatea didactica in cadrul facultatii se desfasoara pe ani de studii, serii de predare, grupe si subgrupe.


(2)Facultatile se individualizeaza prin:

a)conditii de admitere si absolvire;


b)programe de studiu;

c)domenii de specializare.
(3)Facultatea cuprinde personal didactic si studenti, cercetatori stiintifici si proiectanti, personal auxiliar si administrativ.


ARTICOLUL 85


Colegiul universitar este unitatea functionala subordonata institutiei de intamant superior sau facultatii.


ARTICOLUL 86


Departamentul constituie o structura subordonata institutiei de intamant superior sau, dupa caz, facultatii, and functii didactice, de cercetare stiintifica, de proiectare si de productie. Organizarea si functionarea departamentelor se silesc de senatele universitare.


ARTICOLUL 87


Catedra este unitatea structurala de baza a facultatii sau, dupa caz, a departamentului, care realizeaza activitati de intamant si de cercetare. Catedra cuprinde personal didactic si, dupa caz, personal de cercetare, de proiectare si auxiliar, dintr-o disciplina sau dintr-o familie de discipline.


ARTICOLUL 88


(1)Institutiile de intamant superior sau componentele acestora au dreptul de a organiza si de a administra unitati si centre de cercetare, centre pentru pregatirea resurselor umane, unitati de productie, respectiv de microproductie, loturi experimentale sau structuri institutionale, singure sau in colaborare cu persoane juridice.
(2)Institutiile de intamant superior au dreptul de a organiza, in colaborare cu institutii similare din tara si din strainatate, programe de intamant universitar si postuniversitar, conform metodologiei silite de Ministerul Educatiei Nationale.

Sectiunea a 7-a: Autonomia universitara

ARTICOLUL 89

(1)Autonomia universitara consta in dreptul comunitatii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertatile academice fara nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si obligatii in concordanta cu optiunile si orientarile strategice nationale ale dezvoltarii intamantului superior, silite prin lege.
(2)Autonomia universitara se coreleaza cu principiul raspunderii personale si publice pentru calitatea intregii activitati didactice si de cercetare stiintifica pe care o desfasoara institutia respecti de intamant superior.


ARTICOLUL 90


(1)Comunitatea universitara este constituita din personal didactic, personal didactic auxiliar, personal de cercetare stiintifica, de proiectare, precum si din cei care studiaza in institutia respecti.
(2)Comunitatea universitara foloseste in activitatea sa personal administrativ.

ARTICOLUL 91

(1)Spatiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, campusurilor universitare, dotarilor de orice fel si cu orice destinatie, folosite de institutia de intamant superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este indreptatita sa le utilizeze.
(2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile si dotarile aferente care apartin Ministerului Sanatatii si ministerelor cu retea sanitara proprie, in care se desfasoara intamantul medical superior de stat.


ARTICOLUL 92


(1)Ansamblul de drepturi si obligatii, precum si normele care reglementeaza viata comunitatii universitare in spatiul universitar propriu sunt cuprinse in Carta universitara a institutiei de intamant superior, adoptata de senatul universitar, in conditiile legii.
(2)Autonomia universitara vizeaza domeniile conducerii, structurarii si functionarii institutiei, ale activitatii didactice si de cercetare stiintifica, ale administrarii si ale finantarii.
(3)Autonomia universitara se realizeaza, in principal, prin:
a)silirea structurii interne a institutiei de intamant superior, conform legii;
b)programarea, organizarea, desfasurarea si perfectionarea procesului de intamant; silirea urilor de intamant si a programelor analitice in acord cu strategiile si cu standardele nationale
ale dezvoltarii intamantului superior; organizarea admiterii candidatilor la studii si definirea criteriilor de eluare a performantelor academice si profesionale ale studentilor;
c)proiectarea, organizarea si silirea formelor de intamant postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; silirea, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale si cu alte autoritati publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor in care se utilizeaza diplomele si certificatele proprii emise;
d)selectarea si promorea personalului didactic ori ale celorlalte categorii de personal angajat, precum si silirea criteriilor de apreciere a activitatii didactice si stiintifice; acordarea titlurilor didactice, stiintifice si onorifice, in conditiile legii;
e)organizarea cercetarii stiintifice si a documentarii; organizarea activitatilor de editare si de tiparire; organizarea activitatilor audiovizuale; silirea programelor de cooperare cu alte institutii de intamant superior si de cercetare, din tara si din strainatate;
f)eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vot secret;
g)silirea necesitatii financiare si materiale; folosirea fondurilor si gestionarea lor, cu respectarea prevederilor legale; gasirea si silirea surselor suplimentare de venituri; organizarea si controlul serviciilor economico-gospodaresti;
h)solutionarea problemelor sociale ale comunitatilor universitare; acordarea burselor de studiu si de cercetare, inclusiv a celor provenite din fonduri proprii;I)organizarea de manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive;
j)infiintarea de fundatii, conform legii; silirea si folosirea unor insemne si simboluri proprii;
k)asigurarea ordinii si disciplinei in spatiul universitar.
(4)In financiar autonomia universitara se realizeaza ca drept de gestionare, potrivit legii si raspunderii personale, a fondurilor alocate de la bugetul public national sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din taxele in luta de la studenti si cursanti straini, potrivit criteriilor silite de comun acord cu Ministerul Educatiei Nationale.


ARTICOLUL 93


(1)Membrii comunitatii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit sectiunei universitare, pentru perioade de 4 ani.
(2)Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirma de catre senatul universitar. Rectorul se alege de catre senat si se confirma prin ordin al ministrului educatiei nationale. O persoana nu poate ocupa functia de decan sau de rector mai mult de doua mandate succesive. Rectorul poate fi revocat din functie de catre senatul universitar prin aceeasi procedura folosita la numire.
(3)Ministrul educatiei nationale il poate suspenda din functie, din motive justificate, pe rectorul unei institutii de intamant superior, de stat sau particular, acreditata. Hotararea de revocare sau de mentinere in functie a rectorului se ia de catre senatul universitar, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii ordinului de suspendare.


ARTICOLUL 94


(1)In senatele universitare si in consiliile facultatilor studentii sunt reprezentati in proportie de o patrime din numarul membrilor acestor consilii si senate, in conditiile silite de Carta universitara.
(2)Protectia membrilor comunitatii universitare in activitatea profesionala si in spatiul universitar este inscrisa in Carta universitara. Abaterile de la deontologia universitara se analizeaza si se solutioneaza la nivelul consiliilor facultatilor si al senatului.
(3)Membrii comunitatii universitare sunt obligati sa respecte regulamentele interne ale institutiei de intamant superior, silite in conformitate cu Carta universitara.


ARTICOLUL 95


Spatiul universitar este inviolabil. Accesul in spatiul universitar este permis numai in conditiile silite prin lege sau prin Carta universitara.


ARTICOLUL 96


La nivel national autonomia universitara se manifesta prin relatia directa a rectorului institutiei de intamant superior cu Ministerul Educatiei Nationale si prin alegerea reprezentantilor institutiei in organismele profesionale, conform legii.


CAPITOLUL X: Intamantul militar

ARTICOLUL 97

(1)Intamantul militar este intamant de stat, parte integranta a sistemului national de intamant, si cuprinde: intamant liceal, intamant postliceal pentru formarea maistrilor militari si a subofiterilor, intamant universitar pentru formarea ofiterilor si a altor specialisti, intamant postuniversitar.
(2)Perfectionarea pregatirii cadrelor militare se realizeaza in institutii de intamant distincte.
(3)Prevederile referitoare la intamantul militar preuniversitar se aplica in mod corespunzator si pentru intamantul preuniversitar din domeniul transporturilor.

ARTICOLUL 98

Structura organizatorica, profilurile, specializarile, cifrele anuale de scolarizare si criteriile de selectionare a candidatilor pentru intamantul militar se silesc de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si de alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale, potrivit specificului fiecarei arme si trepte de intamant.

ARTICOLUL 99

Planurile de intamant pentru intamantul militar liceal, postliceal si superior se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si de alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale, fiind avizate de Ministerul Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 100

Diplomele de absolvire a institutiilor militare de intamant si titlurile stiintifice obtinute dau dreptul detinatorilor legali, dupa trecerea in rezer, sa ocupe functii echilente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de intamant, cu profil apropiat si de acelasi nivel.

ARTICOLUL 101

Admiterea si procesul de intamant in institutiile militare de toate nivelurile se desfasoara in limba romana.

ARTICOLUL 102

Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul intamantului militar Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei nationale pot emite ordine, regulamente si instructiuni proprii.


CAPITOLUL XI: Intamantul particular


ARTICOLUL 103


(1)Intamantul particular constituie o alternati la intamantul de stat sau il completeaza.
(2)Institutiile si unitatile de intamant particular acreditate fac parte din sistemul national de intamant si educatie si se supun dispozitiilor prezentei legi.
(3)Institutiile si unitatile de intamant particular dispun de autonomie organizatorica si functionala in concordanta cu reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de intamant.
(4)Institutiile si unitatile de intamant particular acreditate pot fi sprijinite de stat.

ARTICOLUL 104

Intamantul particular functioneaza potrivit legii, daca:


a)este organizat si functioneaza pe principiul nonprofit;

b)este organizat pe principii nediscriminatorii si respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, sovine si rasiste;


c)respecta standardele nationale.


ARTICOLUL 105


(1)Intamantul particular preuniversitar cuprinde gradinite, scoli primare si gimnaziale, scoli profesionale si de ucenici, licee si scoli postliceale.
(2)Gradinitele, scolile primare si gimnaziale, precum si scolile profesionale si de ucenici se pot infiinta cu autorizarea inspectoratului scolar, in baza documentatiei de eluare.
(3)Liceele si scolile postliceale se pot infiinta cu avizul inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, in baza documentatiei de eluare.


ARTICOLUL 106


(1)Criteriile de eluare pentru intamantul particular preuniversitar se refera la domeniile fundamentale de organizare si de functionare: personal didactic, continut, baza materiala si activitate financiara.
(2)Standardele corespund fiecarui criteriu si indica nivelurile minime obligatorii in procesul de eluare. Aceste standarde sunt diferentiate in functie de nivelul de intamant si sunt silite de Comisia de Eluare si Acreditare a Intamantului Preuniversitar, care se infiinteaza si functioneaza pe langa Ministerul Educatiei Nationale, in baza regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 107

(1)Procesul de acreditare a unitatilor de intamant preuniversitar cuprinde doua faze:
a)autorizarea de incredere, care acorda dreptul de organizare si functionare provizorie a unitatii respective;
b)acreditarea, care acorda unitatii respective toate drepturile ce decurg din prezenta lege.
(2)Acreditarea trebuie solicitata dupa acordarea autorizatiei de incredere, astfel:
a)dupa cel mult 4 ani, pentru gradinite si scoli primare;


b)dupa primul examen de capacitate, pentru gimnaziu;

c)dupa primul examen de bacalaureat, pentru liceu;
d)dupa primul examen de absolvire, pentru scolile profesionale, de ucenici si postliceale.


ARTICOLUL 108


(1)In intamantul particular preuniversitar se aplica uri similare sau alternative intamantului de stat, care cuprind discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzator standardelor nationale.
(2)Programele analitice ale disciplinelor trebuie sa raspunda acelorasi cerinte ca si urile de intamant.
(3)Pentru intamantul particular preuniversitar urile si programele de intamant, similare sau alternative intamantului de stat, sunt aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.


ARTICOLUL 109


In intamantul particular preuniversitar formatiunile de studiu (clase, grupe, subgrupe) nu pot depasi numeric limitele maxime legale.


ARTICOLUL 110


(1)In intamantul particular preuniversitar posturile didactice se ocupa in conditiile prezute de Statutul personalului didac


Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor


  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai