mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic










ARTICOLUL 83


Legea Intamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar.


ARTICOLUL 84


(1) In sistemul national de intamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica, personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale, apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii.
(2) Personalul din intamant are obligatia de a participa la programe de formare continua, in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie.


(3) Personalul din intamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu lorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil.
(4) Personalul din intamant are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, Directia de protectie a copilului, in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului.
(5) Personalul din intamant trebuie sa dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii, parintii/reprezentantii legali ai acestora.
(6) Personalului din intamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, prita si familiala a acestuia.
(7) Personalului din intamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor.
(8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze eluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de antaje, de la elevi sau de la parintii/ apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctioneaza cu excluderea din intamant.
(9) Personalul didactic este obligat sa prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr. 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, Acordului comun, incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu Ministerul Sanatatii si Familiei si cu Casa de Asigurari: avizul pentru examenul clinic, eliberat de catre medicul de familie, examenul pulmonar, suportat de catre Consiliul Local, examenul psihologic, realizat de catre personalul de specialitate din Centrele de Asistenta psihopedagogica din cadrul sistemului de intamant judetean.


ARTICOLUL 85


Personalul didactic de predare si de instruire practica din intamantul preuniversitar are drepturile si obligatiile prezute in Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. La nivelul fiecarei unitati de intamant, prin regulamentul de ordine interioara, se pot sili drepturi si obligatii specifice, cu consultarea reprezentantului/ reprezentantilor organizatiei/ organizatiilor sindicale din unitate.


ARTICOLUL 86


(1) timentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de intamant.
(2) Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de intamant si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs.
(4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. Secretarul descuie si incuie fisetul, in care se pastreaza cataloagele, la inceputul/ terminarea orelor, dupa ce a verificat, impreuna cu profesorul/ intatorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhirea tuturor documentelor scolare.
(6) In perioada cantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.
(7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile silite prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in intamantul preuniversitar", aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.


(9) Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare silite prin Indicatorul termenelor de pastrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii, se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996.


ARTICOLUL 87


(1) Serviciul de conilitate este subordonat directorului unitatii de intamant.
(2) Serviciul de conilitate al unitatii de intamant si cel al centrului de executie bugetara, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator tertiar de credite, asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-conile a unitatii de intamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(3) Conilitatea indeplineste orice sarcini financiar-conile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative.


ARTICOLUL 88


(1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de intamant.
(2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de intamant, coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantina, internat si de aprovizionare).
(3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de intamant se trece in registrul inventar al acesteia si in evidentele conile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de intamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de ingrijire se sileste de catre administrator, potrivit nevoilor unitatii de intamant si se aproba de director.
(5) Administratorul sileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile unitatii de intamant, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de intamant.

ARTICOLUL 89

(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de intamant.
(2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.
(3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt:
a) indruma lectura si studiul si ajuta la elaborarea lucrarilor elevilor, punand la dispozitia acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii;
b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic;
c) participa la toate cursurile specifice de formare continua.
(4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de sectiune, intalniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de manuale optionale etc.

ARTICOLUL 90

(1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul si profesorul documentarist sunt subordonati directorului unitatii de intamant.
(2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director.




Tipareste Trimite prin email




Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor




  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai