mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Ordonanta de urgenta nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

Ordonanta de urgenta nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri


EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 28 decembrie 2006;

Luand in considerare ca de la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile regulamentelor emise de institutiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directa in cadrul sistemului juridic romanesc, avand in vedere faptul ca este necesara adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului institutional si juridic adecvat aplicarii directe a prevederilor acestor acte comunitare, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, al ARTICOLUL 69 din Acordul European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al ARTICOLUL 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al substantelor folosite frecvent la fabricarea ilicita a substantelor stupefiante si psihotrope, asa cum sunt definite in ARTICOLUL 2 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 273/2004 din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, denumit in continuare Regulamentul 273/2004, si in ARTICOLUL 2 din Regulamentul Consiliului 111/2005 privind supravegherea comertului cu precursori de droguri intre comunitate si statele terte, denumit in continuare Regulamentul 111/2005, masurile pentru controlul si supravegherea operatiunilor cu acestea in vederea evitarii deturnarii lor, precum si masurile de combatere a operatiunilor ilicite.
(2) Lista substantelor clasificate folosite in mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul 273/2004, precum si in anexa la Regulamentul 111/2005.
(3) Substantele clasificate mentionate la alin. (2) se clasifica in trei categorii, in raport cu gradul de risc si posibilitatea inlocuirii acestora cu alte substante in cadrul procesului de fabricare ilicita a drogurilor.
(4) Termenii si expresiile folosite in prezenta ordonanta de urgenta si definite la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 273/2004, la ARTICOLUL 2 din Regulamentul 111/2005, precum si la ARTICOLUL 2 din Regulamentul Comisiei 1.277/2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 si a Regulamentului 111/2005, denumit in continuare Regulamentul 1.277/2005, au intelesul silit prin aceste acte comunitare.


ARTICOLUL 2


Detinerea, punerea pe piata, importul, exportul si efectuarea de activitati intermediare cu substante clasificate se realizeaza cu respectarea obligatiilor silite in prezenta ordonanta de urgenta.


ARTICOLUL 3


(1) Contactul operatorilor cu autoritatile, in vederea indeplinirii obligatiilor stipulate in prezenta ordonanta de urgenta, se realizeaza prin structura specializata din cadrul
Agentiei Nationale Antidrog, care are rol de ghiseu unic privind precursorii.
(2) Agentia Nationala Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor si
operatiunilor cu substante clasificate si neclasificate, de coordonare unitara a activitatilor in domeniul precursorilor desfasurate de institutiile competente, precum si de coordonare si asigurare a cooperarii acestor institutii cu structurile societatii civile si organismele internationale in domeniul precursorilor si care constituie baza nationala centralizata de date in domeniul precursorilor.

ARTICOLUL 4

Agentia Nationala Antidrog aduce la cunostinta operatorilor cu substante clasificate si
neclasificate liniile directoare elaborate de Comisia Europeana, prevazute la ARTICOLUL 9 din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 10 din Regulamentul 111/2005, precum si lista substantelor neclasificate.


CAPITOLUL II - Autorizatii si declaratii


ARTICOLUL 5


(1) Agentia Nationala Antidrog elibereaza autorizatia prevazuta la ARTICOLUL 3 alin. (2) teza I din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 6 din Regulamentul 111/2005.
(2) Pentru institutiile investite cu exercitarea autoritatii publice ale caror atributii legale impun desfasurarea de activitati cu substante clasificate, prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2) teza II din Regulamentul 273/2004, Agentia Nationala Antidrog elibereaza o autorizatie speciala.
(3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) si autorizatia speciala prevazuta la alin. (2) se
elibereaza pe o durata nedeterminata, titularul avand obligatia sa dovedeasca, la fiecare 3 ani, ca indeplineste conditiile existente la data autorizarii. Dovada indeplinirii de catre operator a conditiilor existente la data acordarii autorizatiei se face pana la expirarea termenului de 3 ani.

ARTICOLUL 6

(1) Autorizatia eliberata conform ARTICOLUL 5 este valabila pentru locatiile declarate la solicitarea acesteia.
(2) Pentru eliberarea autorizatiei prevazute la ARTICOLUL 5, Agentia Nationala Antidrog solicita avizul prealabil al formatiunii antidrog competente teritorial.


ARTICOLUL 7


(1) In vederea inregistrarii la Agentia Nationala Antidrog, inainte de inceperea activitatii, operatorii care pun pe piata substante clasificate de categoria 2, atunci cand cantitatile de substante clasificate depasesc limitele anuale prevazute in anexa II la Regulamentul 273/2004, precum si operatorii implicati in import, export si activitati intermediare cu aceste substante declara si actualizeaza, imediat ce intervine o modificare, adresele locatiilor in care isi desfasoara activitatile.


(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) contine lista substantelor clasificate din categoria 2, tipul operatiunii vizate si coordonatele de contact ale operatorului.
(3) Pentru operatorii prevazuti la ARTICOLUL 5 alin. (2) care desfasoara operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 se realizeaza o inregistrare speciala.
(4) Operatorii care desfasoara operatiuni de export cu substante clasificate de categoria 3 in cantitati mai mari decat limitele anuale prevazute in anexa nr. 2 la Regulamentul 1.277/2005 au obligatia efectuarii inregistrarii prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 8

(1) Agentia Nationala Antidrog autorizeaza fiecare operatiune de export de substante
clasificate din categoria 1, din statele nemembre ale Uniunii Europene, precum si orice operatiune de import de substante clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaratii in vama, in statele nemembre ale Uniunii Europene, operatiuni prevazute la ARTICOLUL 12 si 20 din Regulamentul 111/2005.
(2) Autorizatia pentru operatiunea de export si de import este valabila 6 luni.

ARTICOLUL 9

(1) Notificarea prealabila a exporturilor de substante clasificate din categoria 1 si a
exporturilor de substante clasificate din categoriile 2 si 3 cu destinatia anumitor tari,
prevazuta la ARTICOLUL 11 din Regulamentul 111/2005, se adreseaza Agentiei Nationale Antidrog.
(2) Solutionarea in cazul primirii unei notificari prealabile sau notificarea prealabila a
exportului catre tara de destinatie se realizeaza de catre formatiunea centrala antidrog din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

ARTICOLUL 10

Conditiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizatiilor ori de efectuare aInregistrarilor, precum si modul in care se face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (3) se silesc in regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor si aprobat prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL III - Obligatii ale operatorilor

ARTICOLUL 11

(1) Operatorii cu substante clasificate de categoriile 1 si 2 comunica Agentiei Nationale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu aceasta activitate si, dupa caz, ale inlocuitorului acesteia, desemnate in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004.
(2) Persoana responsabila are atributii expres silite de operator pentru supervizarea operatiunilor cu substante clasificate si desfasurarea acestora cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(3) Orice modificare cu privire la persoana responsabila sau la inlocuitorul acesteia se


comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog.


ARTICOLUL 12


(1) Operatorul are obligatia de a comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog orice
eveniment neobisnuit sau operatiune cu substante clasificate care poate genera ca aceste substante sa fie deturnate in vederea fabricarii ilicite a substantelor stupefiante ori psihotrope.
(2) Autoritatile competente asigura confidentialitatea datelor furnizate de operator.


ARTICOLUL 13


(1) Desfasurarea operatiunilor cu substante clasificate se face cu respectarea urmatoarelor obligatii:
a) obtinerea declaratiei de utilizare, prevazuta de ARTICOLUL 4 din Regulamentul 273/2004;
b) asigurarea si pastrarea evidentei miscarii zilnice a substantelor clasificate si intocmirea documentatiei in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 5 din Regulamentul 273/2004 si ale ARTICOLUL 3 si 4 din Regulamentul 111/2005;
c) intocmirea pentru fiecare produs a normelor tehnice specifice privind productia,
ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, consemnarea, asigurarea si administrarea antidotului in caz de intoxicare, silit cu acordul Ministerului Sanatatii Publice, in cazul operatorilor care produc substante clasificate;
d) asigurarea etichetarii, conform dispozitiilor legale in vigoare si cu respectarea
conditiilor prevazute la ARTICOLUL 7 din Regulamentul 273/2004 si la ARTICOLUL 5 din Regulamentul 111/2005;
e) efectuarea ambalarii, conform dispozitiilor legale in materie.
(2) Limitele cantitative anuale, pentru care operatorii implicati in punerea pe piata a
substantelor clasificate din categoria 2 sunt exceptati de la prevederile ARTICOLUL 11 si ARTICOLUL 13 alin. (1) lit. a) si b), sunt cele prevazute in anexa II la Regulamentul 273/2004.

ARTICOLUL 14

(1) Pastrarea si depozitarea substantelor clasificate se fac cu respectarea dispozitiilor
legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(2) In incaperile in care se depoziteaza substante clasificate nu se vor depozita alte


materiale sau produse, cu exceptia cazurilor in care spatiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru pastrarea substantelor toxice ori stupefiante.


ARTICOLUL 15


(1) Operatorii cu substante clasificate din categoriile 1, 2 si 3 comunica Agentiei
Nationale Antidrog, pana la data de 15 februarie a anului urmator, informatiile prevazute la ARTICOLUL 17 din Regulamentul 1.277/2005.
(2) Operatorii prevazuti la alin. (1) depun la Agentia Nationala Antidrog, pana la data de 10 iunie a anului in curs, estimarea productiei si importului pentru anul urmator.


ARTICOLUL 16


(1) Operatorii care desfasoara operatiuni de import, export si tranzit cu substante
clasificate din categoriile 1 si 2 furnizeaza Agentiei Nationale Antidrog informatiile


prevazute la ARTICOLUL 18 din Regulamentul 1.277/2005.

(2) Agentia Nationala Antidrog are obligatia sa raporteze Organului International de
Control al Stupefiantelor, prevazut la ARTICOLUL 2 lit. k) din Regulamentul 111/2005, situatiile statistice trimestriale si anuale pentru substantele clasificate.


ARTICOLUL 17


Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se exercita, potrivit
atributiilor ce le revin in domeniile lor de activitate, de persoane anume desemnate din Ministerul Sanatatii Publice, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Nationala a Vamilor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Agentia Nationala Antidrog.

ARTICOLUL 18

(1) In vederea exercitarii controlului respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de
urgenta de catre organele abilitate, operatorii au obligatia:
a) de a permite accesul in locatiile in care isi desfasoara activitatile;
b) de a permite verificarea documentelor in baza carora isi desfasoara activitatea si a
documentelor comerciale;
c) de a permite prelevarea, daca este necesar, de probe, conform dispozitiilor
regulamentului de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Autoritatile publice cu competente de cercetare penala au dreptul sa indisponibilizeze pentru verificari mijloacele de transport pentru o perioada rezonabila, in raport de circumstante.


CAPITOLUL IV - Contraventii si infractiuni


ARTICOLUL 19


Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 11 alin. (1) si (3), ARTICOLUL 12 alin. (1), ARTICOLUL 13 alin. (1) si ARTICOLUL 14;
b) impiedicarea exercitarii dreptului prevazut la ARTICOLUL 18 alin. (1);
c) netransmiterea datelor prevazute la ARTICOLUL 15 si ARTICOLUL 16 alin. (1).

ARTICOLUL 20

Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 19 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei.

ARTICOLUL 21

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 19 si 20 se efectueaza de personalul imputernicit al autoritatilor prevazute la ARTICOLUL 17.
(2) Prevederile ARTICOLUL 19 si 20 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 22


(1) Punerea pe piata, importul, exportul, producerea, fabricarea, oferirea, furnizarea, vanzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, plasarea pe piata, procurarea, cumpararea, sinteza, extractia, experimentarea, activitatile intermediare, astfel cum sunt acestea definite in ARTICOLUL 2 lit. e) din Regulamentul 111/2005, cumpararea sau detinerea de substante clasificate, echipamente ori materiale, fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Constituie infractiune si comercializarea de substante clasificate catre operatori economici ori persoane fizice neautorizate sau neinregistrate, in conformitate cu ARTICOLUL 6-8 din Regulamentul 111/2005, pentru activitatea cu astfel de substante si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
(3) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita a drogurilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.


ARTICOLUL 23


Trecerea peste frontiera a substantelor clasificate, fara documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, constituie infractiunea de contrabanda calificata, prevazuta si pedepsita de ARTICOLUL 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei.


ARTICOLUL 24


(1) In cazul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 si 23 se dispune confiscarea substantelor clasificate in conditiile legii.


(2) In cazul in care substantele clasificate care au facut obiectul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

ARTICOLUL 25

Urmarirea penala in cazul infractiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 si 23 se realizeaza de catre procurori din cadrul Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

ARTICOLUL 26

(1) Distrugerea substantelor clasificate confiscate sau predate in custodie la incetarea activitatii, care nu pot fi valorificate, se face in conditii ecologice, printr-un operator autorizat in conditiile legii, in prezenta unei comisii din care face parte persoana responsabila de activitatea cu substante clasificate a operatorului care realizeaza distrugerea si, dupa caz, a celui de la care au fost confiscate, un reprezentant al formatiunii antidrog competente teritorial si un specialist in protectia mediului.
(2) Distrugerea substantelor clasificate depreciate calitativ se poate face de operator, in prezenta comisiei prevazute la alin. (1).
(3) O copie a procesului-verbal de distrugere se comunica Agentiei Nationale Antidrog.

CAPITOLUL V - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 27

(1) Agentia Nationala Antidrog si celelalte autoritati cu competente in domeniul
substantelor clasificate si neclasificate coopereaza cu societatea civila in activitatea de prevenire a deturnarii acestor substante din circuitul licit.
(2) Autoritatile prevazute la ARTICOLUL 17 sunt obligate sa colaboreze pentru realizarea scopului prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 28

(1) Autorizatiile eliberate in baza Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru substante clasificate de categoria 1 isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberarii, data la care autorizatia va fi eliberata potrivit prevederilor ARTICOLUL 5.
(2) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
operatorii care desfasoara operatiuni cu substante clasificate de categoriile 2 si 3 sunt obligati sa-si declare locatiile.

ARTICOLUL 29

Agentia Nationala Antidrog este autoritatea nationala competenta in sensul prevederilor Regulamentului 273/2004, Regulamentului 111/2005 si ale Regulamentului 1.277/2005.

ARTICOLUL 30

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu se dispune altfel.

ARTICOLUL 31 (INTRAT IN VIGOARE OTU. 121/2006)

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

ARTICOLUL 32

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) ARTICOLUL 9 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta ordonanta de urgenta asigura aplicarea Regulamentului 273/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47 din 18 februarie 2004, a Regulamentului 111/2005, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22 din 26 ianuarie 2005, si a Regulamentului 1.277/2005, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 202 din 3 august 2005.

PRIM-MINISTRU


CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat


Mircea Nicu Toader,


Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,


Sulfina Barbu


Ministrul integrarii europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,


Sebastian Teodor Gheorghe adescu

Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor


  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai