mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Modificarea si completarea legii invatamantului

Modificarea si completarea legii invatamantuluiLEGE 268/2003 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII INVATAMANTULUI NR.84/1995


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


ARTICOLUL I


Legea invatamantului nr.84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 6 va aa urmatorul cuprins:

"Art.6.- Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecntarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani."

2. Alineatul (2) al articolului 8 va aa urmatorul cuprins:
"(2) In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati de invatamant sau formatiuni de studiu cu limba de predare romana si, dupa caz, cu predarea in limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea in limba materna in cea mai apropiata localitate in care este posibil."3. Articolul 15 va aa urmatorul cuprins:

"Art.15.- (1) Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de diferite tipuri, niluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare.
(2) Sistemul national de invatamant cuprinde unitati si institutii de invatamant de stat si particulare.
(3) Privatizarea institutiilor si a unitatilor deInvatamant de stat este interzisa.
(4) Invatamantul este organizat pe niluri, asigurand coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de varsta si individuale.
(5) Sistemul national de invatamant cuprinde


urmatoarele niluri:

a) invatamant prescolar: grupa mica; grupa
mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru scoala; b) invatamant primar: clasele I-IV; c) invatamant secundar, care cuprinde:
1. invatamant secundar inferior, organizat in doua cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII si ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, clasele IX-X;
2. invatamant secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, dupa caz, de anul de completare; d) invatamant postliceal; e) invatamant superior: invatamant unirsitar si invatamant postunirsitar.
(6) Sistemul national de invatamant cuprinde si


educatia permanenta.

(7) Invatamantul prescolar, primar, secundar si
postliceal constituie invatamantul preunirsitar. Ciclul inferior si ciclul superior al liceului constituie invatamantul liceal. Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie invatamantul profesional. (8) Invatamantul primar si secundar inferior constituie invatamantul obligatoriu.
(9) Invatamantul preunirsitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei si Cercetarii, iar invatamantul superior este coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu respectarea autonomiei unirsitare. (10) Formele de organizare a invatamantului sunt: invatamant de zi, seral, cu frecnta redusa, la distanta, comasat si, 3 pentru copin cu nevoi educati speciale nedeplasabili, cu scolarizare la domiciliu.
(11) Invatamantul obligatoriu este invatamant de zi. In mod exceptional, pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 2 ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul obligatoriu se poate organiza si in alte forme de invatamant, conform alin.(8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. (12) In sistemul de invatamant pot functiona unitatipilot, experimentale si de aplicatie.
(13) In raport cu conditiile existente pot functiona, sub conducere unica, unitati de invatamant in care se organizeaza mai multe niluri/cicluri de invatamant.
(14) In cadrul sistemului national de invatamant, sub coordonarea si controlul Ministerului Educatiei si Cercetarii, se pot infiinta si pot functiona, conform legii, structuri de invatamant organizate prin cooperare intre unitati si institutii din tara si din strainatate, pe baza unor acorduri intergurnamentale."


4. Alineatul (2) al articolul 17 va aa urmatorul cuprins:

"(2) In situatii justificate, copiilor din grupa mare, pregatitoare pentru scoala si elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, masa si internat, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii, al autoritatilor administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitatilor locale, al societatilor de binefacere si al altor persoane juridice sau fizice."

5. Dupa alineatul (2) al articolului 17 se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La cererea parintilor si in functie de resursele locale existente, unitatile de invatamant pot organiza cu elevii, dupa orele de curs, activitati educati si de invatare sub supragherea personalului didactic si/sau didactic auxiliar."

6. Alineatul (1) al articolului 18 va aa urmatorul cuprins:
"Art.18.- (1) Invatamantul prescolar se organizeaza pentru copii in varsta de 3-6/7 ani, in gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal."

7. Articolul 19 va aa urmatorul cuprins:
"Art.19.- (1) Pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel primar se generalizeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala.
(2) Administratia locala si inspectoratul scolar vor asigura resursele umane, materiale si financiare, necesare cuprinderii copiilor de varsta 5-6/7 ani in grupa mare, pregatitoare pentru scoala."

8. Articolul 20 va aa urmatorul cuprins:
"Art.20.- (1) Invatamantul primar se organizeaza si functioneaza, de regula, cu program de dimineata, in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-IV, I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. (2) In clasa I sunt inscrisi copin care implinesc varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar.
(3) La cererea scrisa a parintilor, tutorilor sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa I si copin care implinesc varsta de 6 ani pana la sfarsitul anului calendaristic, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
(4) La cererea scrisa a parintilor, tutorilor sau a sustinatorilor legali, inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar va fi amanata cu un an. (5) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate aproba organizarea de cursuri de pregatire in derea promovarii claselor I-IV, pentru persoanele care, din diferite moti, nu au absolvit invatamantul primar pana la varsta de 14 ani."

9. La Capitolul IV, titlul Sectiunii 1 va aa urmatorul cuprins:
"Ciclul gimnazial"

10. Articolul 21 va aa urmatorul cuprins:
"Art.21.- Ciclul gimnazial se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X, I-XII/XIII sau V-XII/XIII."


11. Articolul 22 va aa urmatorul cuprins:

"Art.22.- (1) Accesul absolntilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii se realizeaza prin procedura de selectie si repartizare, reglementata 5 conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se da publicitatii pana la inceputul anului scolar.


(2) Procedura de selectie si repartizare se bazeaza pe rezultatele evaluarii competentelor dobandite in cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competentelor se realizeaza conform standardelor nationale de evaluare."

12. La Capitolul IV, titlul Sectiunii a 2-a va aa urmatorul cuprins:
"Ciclul inferior al liceului"

13. Articolul 23 va aa urmatorul cuprins:
"Art.23.- (1) Ciclul inferior al liceului se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-X, V-X, I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.
(2) Reteaua liceelor de stat este aprobata de
Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea inspectoratelor scolare, cu consultarea altor factori interesati si ca rezultat al evaluarii institutionale realizate de Comisia Nationala de Evaluare Institutionala. Reteaua, numarul de locuri si de clase se aproba anual, in functie de cerintele locale si nationale, si se dau publicitatii cu sase luni inainte de inceperea anului scolar.
(3) Invatamantul liceal seral, cu frecnta redusa si la distanta, poate functiona, in conditiile legii, in unitati de invatamant silite de inspectoratele scolare.
(4) Absolntii ciclului inferior al liceului dobandesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola."

14. Alineatul (3) al articolului 24 va aa urmatorul cuprins:
"(3) Durata studiilor in invatamantul liceal poate fi, dupa caz, de 4 sau de 5 ani si este silita de Ministerul Educatiei si Cercetarii."

15. Dupa articolul 24 se introduce Sectiunea a 21-a, cu urmatorul titlu:


"Ciclul superior al liceului"


16. Articolul 25 va aa urmatorul cuprins:

"Art.25.- (1) Trecerea din ciclul inferior in ciclul superior al liceului este reglementata prin metodologia Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se da publicitatii la inceputul anului scolar precedent admiterii.
(2) Ciclul superior al liceului se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.
(3) Inscrierea in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face in primii doi ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani.
(4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecnta redusa si la distanta poate functiona, in conditiile legii, in unitati de invatamant silite de inspectoratele scolare. (5) Ciclul superior al liceului functioneaza cu filierele, profilurile si specializarile silite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in raport cu dinamica profesiunilor, meseriilor si ocupatiilor de pe piata fortei de munca.
(6) In functie de filiera, de profil si de specializare, durata studiilor in cadrul ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani si este silita de Ministerul Educatiei si Cercetarii."

17. Articolul 26 va aa urmatorul cuprins:
"Art.26.- (1) Finalizarea studiilor liceale se atesta printr-un certificat de absolvire, care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, dreptul de sustinere a examenului national de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.
(2) Absolntii ciclului superior al liceului dobandesc si portofoliul personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
(3) Absolntii ciclului superior al liceului care sustin si promoaza examenul national de bacalaureat dobandesc si diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces in invatamantul superior, in conditiile legii.
(4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv trei probe comune si a trei probe diferentiate, in functie de filiera si de profil.


A. Probele comune sunt:

a) Limba si literatura romana, scris si oral;
b) una dintre limbile moderne de circulatieInternationala studiate in liceu;
c) Limba materna, scris si oral, pentru elevii
care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva.
B. Probele de examen, diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt:


Filiera teoretica

a) Profil umanist:


1. Istorie sau Geografie;

2. o proba la alegere din aria curriculara,


corespunzator specializarii;

3. o proba la alegere dintre disciplinele din
celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior. b) Profil real:
1. Matematica;
2. o proba la alegere din aria curriculara,


corespunzator specializarii;

3. o proba la alegere dintre disciplinele din
celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.


Filiera tehnologica

a) Matematica, pentru toate profilurile si


specializarile;

b) o proba la alegere din aria curriculara
"tehnologii", in functie de specializarea aleasa de elev; c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
Filiera vocationala
a) Istorie sau Geografie ori o disciplina socioumana, respectiv Matematica sau Stiinte, in functie de profil;
8


b) o proba la alegere din ariile curriculare

specifice profilului si specializarii; ariile curriculare sunt silite de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ministerele interesate; c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior. (5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializari silite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, absolntii ciclului superior al liceului pot sustine un examen de certificare sau, dupa caz, de atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii.


(6) Absolntii ciclului superior al liceului care sustin si promoaza examenul de certificare/atestare a competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nil 3, respectiv atestat de competente profesionale.
(7) Lista cuprinzand probele de examen, continutul programelor de examen si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si a examenului de certificare, respectiv atestare a competentelor profesionale se sileste prin metodologii elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se da publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor. (8) La intocmirea listei cuprinzand probele de examen si la silirea continutului programelor de bacalaureat pot fi consultate si institutiile de invatamant superior.
(9) In cazul intreruperii studiilor se recunoaste fiecare an scolar promovat. La cerere, se elibereaza un document de certificare a studiilor efectuate si portofoliul personal pentru educatie permanenta, completat la zi."

18. Alineatele (5) si (6) ale articolului 27 vor aa urmatorul cuprins:
"(5) Candidatii proniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de bacalaureat si examenul de certificare, respectiv atestare a competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe silite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(6) Examenul national de bacalaureat se considera promovat daca au fost promovate toate probele. In cazul nepromovarii examenului 9 national de bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, in sesiunile ulterioare."


19. Articolul 28 va aa urmatorul cuprins:

"Art.28.- (1) In urma promovarii examenului de bacalaureat, absolntului i se elibereaza diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare profesionala, respectiv a atestatului de competente profesionale nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.
(2) Absolntii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit."

20. La Capitolul IV, titlul Sectiunii a 3-a va aa urmatorul cuprins:
"Invatamantul din scolile de arte si meserii"

21. Articolul 29 va aa urmatorul cuprins:
"Art.29.- (1) In scolile de arte si meserii se organizeaza invatamant pentru profesionalizare, in scopul calificarii de nil 1 pe domenii ocupationale.
(2) Scolile de arte si meserii pot functiona independent sau in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I-X, I-XII/XIII, V-X, V-XII/XIII sau IX - XII/XIII."

22. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor aa urmatorul cuprins:
"Art.30.- (1) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii este organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea factorilor interesati.
(2) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii, meseriile si calificarile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar."

23. Articolul 31 se abroga.

24. Articolul 32 va aa urmatorul cuprins:
"Art.32.- (1) Unitatile de invatamant pot organiza, la cererea factorilor interesati, pe baza de contract, cursuri de calificare si de 10 conrsie profesionala, cu respectarea standardelor ocupationale, precum si alte servicii educationale.
(2) Agentii economici care asigura, dupa caz, pe baza de contract cu unitatile de invatamant, burse de scolarizare, stagii de instruire practica a elevilor, dotarea spatiilor de instruire, locuri de munca pentru absolnti pot beneficia de facilitati fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotarare a Gurnului."

25. Articolul 33 se abroga.

26. Articolul 34 va aa urmatorul cuprins:
"Art.34.- (1) Absolntii scolilor de arte si meserii dobandesc certificat de absolvire si portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
(2) Absolntii care sustin si promoaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala nil 1.
(3) Sistemul de certificare a nilului de calificare si a competentelor profesionale dobandite in cadrul invatamantului preunirsitar se organizeaza pe baza reglementarilor comune ale Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."


27. Articolul 35 va aa urmatorul cuprins:

"Art.35.- Organizarea invatamantului din scolile de arte si meserii si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin metodologii specifice."

28. Dupa articolul 35, se introduce Sectiunea a 4-a, cu urmatorul titlu:


"Anul de completare"


29. Articolul 36 va aa urmatorul cuprins:

"Art.36.- (1) Absolntii scolilor de arte si meserii cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesionala nil 1 au dreptul la continuarea studiilor in invatamantul secundar superior, in conditiile prezentei legi.
(2) Pentru a aa acces in ciclul superior al liceului, absolntii prevazuti la alin.(1) trebuie sa urmeze si sa absol, in conditiile legii, anul de completare.
(3) Absolntii anului de completare dobandesc certificat de absolvire, portofoliul personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
(4) Absolntii anului de completare care sustin si promoaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala nil 2. (5) Absolntii anului de completare cu certificat de calificare profesionala nil 2 si certificat de absolvire pot continua studiile in ciclul superior al liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si data publicitatii cu un an inainte de inceputul anului scolar.


(6) Reteaua unitatilor de invatamant de stat care scolarizeaza elevi in anul de completare este organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea factorilor interesati. (7) Reteaua unitatilor de invatamant de stat care scolarizeaza elevi in anul de completare, meseriile si calificarile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar.
(8) Organizarea invatamantului din anul de completare si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin metodologii specifice."


30. Litera b) a articolului 38 va aa urmatorul cuprins:

"b) elevii pot fi inscrisi numai pe baza testarii aptitudinilor


specifice;"


31. Litera e) a articolului 38 se abroga.


32. Articolul 39 va aa urmatorul cuprins:

"Art.39.- Absolntii invatamantului de arta si ai invatamantului sportiv beneficiaza de drepturile prevazute la art.23 alin.(4) si art.26 alin.(1), (2), (3), (5), (6) si (9)."

33. Alineatul (1) al articolului 40 va aa urmatorul cuprins:
"Art.40.- (1) Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate organiza cluburi scolare si unitati de invatamant preunirsitar cu program sportiv sau de arta, integrat sau suplimentar."


34. Titlul Capitolului VI va aa urmatorul cuprins:

"Invatamantul pentru copii si tineri cu cerinte educati speciale"

35. Alineatul (3) al articolului 41 va aa urmatorul cuprins:
"(3) Invatamantul special primar si secundar inferior este obligatoriu si are durata, dupa caz, de 10 sau 11 ani."


36. Articolul 105 va aa urmatorul cuprins:

"Art.105.- (1) Invatamantul particular preunirsitar se organizeaza si functioneaza cu aceleasi niluri si in aceleasi tipuri de unitati de invatamant ca si invatamantul preunirsitar de stat. (2) Gradinitele, scolile primare si gimnaziale, precum si scolile de arte si meserii se pot infiinta cu autorizarea inspectoratului scolar, pe baza documentatiei de evaluare. (3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum si scolile postliceale se pot infiinta cu avizul inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe baza documentatiei de evaluare."

37. Alineatul (2) al articolului 107 va aa urmatorul cuprins:
"(2) Acreditarea unitatilor de invatamant preunirsitar cu autorizatie de incredere trebuie solicitata dupa absolvirea a patru promotii."

38. Alineatul (3) al articolului 110 va aa urmatorul cuprins:
"(3) In invatamantul particular secundar, cel putin 40% din numarul personalului didactic trebuie sa fie incadrat cu norma de baza in unitatea respectiva."

39. Articolul 122 va aa urmatorul cuprins:
"Art.122.- In invatamantul de stat din scolile de arte si meserii si anul de completare, precum si in invatamantul liceal si postliceal de specialitate, in care, la cerere si in conditiile legii, predarea se face in limba materna la disciplinele de specialitate, este obligatorie insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana."

40. Partea introductiva si litera d) ale articolului 142 vor aa urmatorul cuprins:
"Art.142.- Inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, avand, in principal, urmatoarele atributii:


.............................

d) infiinteaza, cu avizul Ministerului Educatiei si
Cercetarii, unitati scolare ale invatamantului de stat: gradinite, scoli
primare, gimnazii, scoli de arte si meserii;"

41. Alineatul (7) al articolului 145 va aa urmatorul cuprins:
"(7) Directorii si directorii adjuncti ai unitatilor din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si ai scolilor de arte si meserii, precum si directorii adjuncti din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti de inspectorul scolar general, conform legii."

42. Literele d) si e) ale alineatului (2) al articolului 151 vor aa urmatorul cuprins:
"d) maistri-instructori - in invatamantul secundar si postliceal;
e) profesori - in invatamantul primar, secundar si postliceal;"

43. Litera d) a alineatului (1) al articolului 158 va aa urmatorul cuprins:
"d) clasa din scoala de arte si meserii, anul de completare si invatamantul liceal, precum si anul de studiu din invatamantul postliceal are in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30."

44. Alineatele (2) si (3) ale articolului 180 vor aa urmatorul cuprins:
"(2) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecntei scolare a elevului in invatamantul obligatoriu. Nerespectarea acestei prederi din culpa parintelui, a tutorelui legal instituit sau a sustinatorului legal, constituie contrantie si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 2.000.000 lei.
(3) Constatarea contrantiei si aplicarea amenzii se fac de catre autoritatile desemnate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, printr-o metodologie comuna."

45. Articolul 189 se abroga.

ARTICOLUL II

Legea invatamantului nr.84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prederilor articolului 74 alineatul (1) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Valer Dorneanu

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prederilor articolului 74 alineatul (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI


Doru Ioan Taracila
Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai