mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Organizarea si functionarea consiliului national pentru combaterea discriminarii

Organizarea si functionarea consiliului national pentru combaterea discriminarii


In temeiul prevederilor ARTICOLUL 107 din Constitutia Romaniei si ale ARTICOLUL 23 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


ARTICOLUL 1


(1) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, denumit in continuare Consiliul, constituit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalitatii intre cetateni, prevazut in Constitutia Romaniei, in legislatia interna in vigoare si in documentele internationale la care Romania este parte.
(3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii sau autoritati publice.ARTICOLUL 2


(1) Pentru indeplinirea rolului prevazut la ARTICOLUL 1 Consiliul exercita urmatoarele atributii:
a) propune instituirea, in conditiile legii, a unor actiuni sau a unor masuri speciale pentru protectia persoanelor si categoriilor defavorizate care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare atunci cand acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) propune Guvernului proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
c) avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor si a libertatilor, in conditii de egalitate si nediscriminare;
d) colaboreaza cu autoritatile publice competente in vederea armonizarii legislatiei interne cu normele internationale in materia nediscriminarii;
e) colaboreaza cu autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare;
f) urmareste aplicarea si respectarea, de catre autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice, a dispozitiilor normative ce privesc prevenirea, sanctionarea si eliminarea tuturor formelor de discriminare;
g) primeste petitii si sesizari privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii si nediscriminarii, de la persoane fizice, organizatii neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului, alte persoane juridice, institutii publice, le analizeaza, adopta masurile corespunzatoare si comunica raspunsul in termenul prevazut de lege;
h) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului;I) elaboreaza studii si cercetari privind respectarea principiului egalitatii si nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului si le da publicitatii;
j) editeaza publicatii in materie;
k) constata si sanctioneaza contraventiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000;
l) colaboreaza cu organizatiile similare si cu organizatii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum si cu organizatiile internationale in materie.
(2) Consiliul exercita orice alte atributii silite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, in vederea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare.


ARTICOLUL 3


(1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ.
(2) Colegiul director este compus din presedinte si 6 membri.

ARTICOLUL 4

(1) Presedintele este numit si eliberat din functie prin decizia primului-ministru, din randul membrilor Colegiului director, propusi conform ARTICOLUL 5 alin. (2), (3) si (4). Presedintele Colegiului director are rang de secretar de stat si este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de silire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
(2) Presedintele Colegiului director reprezinta Consiliul in relatiile cu tertii.
(3) Presedintele Colegiului director este ordonator principal de credite.
(4) In cazul absentei sau imposibilitatii temporare de a exercita atributiile, presedintele Colegiului director desemneaza un membru in calitate de inlocuitor.


ARTICOLUL 5


(1) Membrii Colegiului director sunt numiti si eliberati din functie prin decizia primului-ministru si sunt asimilati, din punct de vedere al salarizarii, directorului general din ministere.
(2) In vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne prezinta primului-ministru cate trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(3) Primul-ministru va numi cate un membru din randul celor trei propusi de catre fiecare dintre autoritatile publice prevazute la alin. (2).
(4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este numai cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate de exercitiu a drepturilor;


b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana.
(5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea in vedere si prezenta unor persoane apartinand minoritatilor nationale sau categoriilor defavorizate.
(6) Dupa numire membrii Colegiului director nu mai reprezinta autoritatile publice care au formulat propunerile privind numirea lor in functie.
(7) Membrii Colegiului director sunt numiti pentru un mandat de 7 ani, care poate fi innoit o singura data.
(8) Atributiile membrilor Colegiului director sunt silite prin regulament adoptat de Colegiul director.ARTICOLUL 6

(1) Membrii Colegiului director pot fi eliberati din functie de catre primul-ministru numai in urmatoarele cazuri:


a) demisie;

b) expirarea mandatului;


c) incapacitate de munca, potrivit legii;

d) daca a fost condamnat definitipentru o fapta prevazuta de legea penala;
e) daca nu mai indeplineste conditiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (4).
(2) In situatia in care impotriva unui membru al Colegiului director se pune in miscare actiunea penala, acesta se considera suspendat de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunica de indata persoanei in cauza. Daca se constata nevinovatia membrului, suspendarea sa din functie inceteaza, acesta fiind repus in toate drepturile avute anterior suspendarii, si i se vor achita drepturile banesti de care a fost lipsit.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) calitatea de membru inceteaza de drept pe data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.


ARTICOLUL 7


(1) Colegiul director lucreaza valabil in prezenta a cel putin 4 membri.
(2) Colegiul director adopta hotarari, instructiuni si regulamente cu votul favorabil a cel putin 4 membri.
(3) Presedintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual.
(4) Instructiunile si regulamentele cu caracter normatise publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ARTICOLUL 8

(1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50.
(3) Pentru anul 2002 numarul maxim de posturi finantat este de 30.
(4) Personalul necesar pentru fiecare timent din structura organizatorica se sileste prin regulament adoptat de Colegiul director.ARTICOLUL 9

(1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de functionar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si CAPITOLUL I din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de silire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, si indeplineste o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.
(2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator si de organ care aplica sanctiunile pentru contraventiile silite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, avand competentele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.ARTICOLUL 10

Cheltuielile curente si de capital necesare functionarii Consiliului se suporta integral de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 11

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Guvernul va asigura spatiul necesar pentru sediul Consiliului.PRIM-MINISTRU


ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:

Ministrul informatiilor publice,


Vasile Dincu

Ministrul administratiei publice,


OctaCozmanca

Ministrul finantelor publice,


Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,


Marian Sarbu
Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai