mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Riscurile legate de expunerea la agenti biologici in munca

Riscurile legate de expunerea la agenti biologici in munca


Share

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE


HOTARARE Nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

Publicata in: Monitorul Oficial NR. 762 din 7 septembrie 2006

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


ARTICOLUL 1


(1) Prezenta hotarare are ca obiect protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, rezultate sau care pot sa rezulte din expunerea la agenti biologici in cursul activitatii, precum si prevenirea acestor riscuri.
(2) Prevederile prezentei hotarari reprezinta cerinte minime in acest domeniu.

ARTICOLUL 2

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la ARTICOLUL 1 alin. (1), fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarari.ARTICOLUL 3

Prezenta hotarare se aplica fara a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitata a microorganismelor modificate genetic, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

CAPITOLUL 2 - DEFINITII SI CLASIFICARE


ARTICOLUL 4


In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) agenti biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare si endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa proace infectie, alergie sau intoxicatie;
b) cultura celulara - cresterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabila sa se reproduca sau sa transfere material genetic.

ARTICOLUL 5

Agentii biologici sunt clasificati in 4 grupe de risc, in functie de importanta riscului de infectie pe care il prezinta, astfel cum se prevede in anexa nr. 3:
a) grupa 1 - agenti biologici care nu sunt susceptibili sa proace o boala la om;
b) grupa 2 - agenti biologici care pot proca o boala omului si constituie un pericol pentru lucratori; proarea lor in colectivitate este improbabila; exista, in general, o profilaxie sau un tratament eficace;
c) grupa 3 - agenti biologici care pot proca imbolnaviri grave la om si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot prezenta un risc de proare in colectivitate, dar exista in general o profilaxie sau un tratament eficace;
d) grupa 4 - agenti biologici care pot proca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot sa prezinte un risc ridicat de proare in colectivitate si nu exista in general o profilaxie sau un tratament eficace.

ARTICOLUL 6

Daca agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotarari nu poate fi clasificat clar in una dintre grupele definite la ARTICOLUL 5, el trebuie clasificat in grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.


CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE. IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR


SECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

ARTICOLUL 7

Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru toate activitatile in care lucratorii, datorita activitatii
profesionale, sunt expusi sau risca sa fie expusi la agenti biologici.


ARTICOLUL 8


(1) Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici, angajatorul trebuie sa determine natura, nivelul si durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor si pentru a se putea sili masurile ce trebuie luate.
(2) Pentru toate activitatile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenti biologici apartinand mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de catre toti agentii biologici periculosi prezenti.
(3) Angajatorul trebuie sa reinnoiasca periodic evaluarea riscurilor si, in orice caz, la orice modificare a conditiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucratorilor la agenti biologici, precum si atunci cand creste numarul bolilor profesionale pe care le-a inregistrat.
(4) Angajatorul trebuie sa furnizeze autoritatii de sanatate publica sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluarii riscurilor profesionale.

SECTIUNEA a 2-a - Identificarea si evaluarea riscurilor

ARTICOLUL 9

Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la ARTICOLUL 7 se efectueaza pe baza tuturor informatiilor existente si, mai ales, pe baza:
a) clasificarii agentilor biologici, prevazuta la ARTICOLUL 5 si 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sanatate;
b) recomandarilor emise de inspectorii de munca si/sau de inspectorii autoritatilor de sanatate publica, ce indica necesitatea ca agentul biologic sa fie controlat in scopul de a proteja sanatatea lucratorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, in cursul activitatii lor;
c) informatiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorita unei activitati profesionale a lucratorilor;
d) efectelor alergice si toxicogene ce pot sa rezulte ca urmare a activitatii lucratorilor;
e) faptului ca un lucrator sufera de o boala legata direct de munca sa.


ARTICOLUL 10


(1) Daca rezultatele evaluarii riscurilor profesionale, prevazuta la ARTICOLUL 8 si 9, pentru activitatile care implica o expunere la agenti biologici arata ca expunerea si/sau potentiala expunere se raporteaza la un agent biologic din grupa 1 fara risc identificabil pentru sanatatea lucratorilor, atunci prevederile ARTICOLUL 11 - 34 nu se aplica, iar angajatorul trebuie sa respecte doar prevederile generale de securitate, sanatate si de igiena la locul de munca.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.
(3) Daca rezultatele evaluarii riscurilor arata ca activitatea nu implica o intentie deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate sa conduca la expunerea lucratorilor la un agent biologic in cursul unor activitati a caror lista ureaza in anexa nr. 1, atunci se aplica prevederile ARTICOLUL 11, 13 - 18 si 21 - 31.


OBLIGATIILE ANGAJATORILORSECTIUNEA 1 - Inlocuirea si reducerea riscurilor

ARTICOLUL 11

Daca natura activitatii o permite, angajatorul trebuie sa evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, in functie de conditiile de utilizare si de stadiul actual al cunostintelor, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea lucratorilor.

ARTICOLUL 12

(1) Daca rezultatele evaluarii releva existenta unui risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca expunerea acestora sa fie evitata.
(2) Cand acest lucru nu este tehnic posibil, tinand seama de activitate si de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa reduca riscul de expunere profesionala la un nivel suficient de scazut pentru a proteja adecvat sanatatea si securitatea lucratorilor respectivi, prin aplicarea urmatoarelor masuri:


a) limitarea, la un nivel cat mai scazut posibil, a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
b) conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic, astfel incat sa se evite sau sa se reduca la minimum diseminarea agentilor biologici la locul de munca;
c) masuri de protectie colectiva si/sau masuri de protectie individuala, atunci cand expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;
d) masuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic in afara locului de munca;
e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, si a altor semne de avertizare relevante;
f) elaborarea unor uri care sa fie puse in aplicare in caz de accidente ce implica prezenta agentilor biologici;
g) daca este necesar si tehnic posibil, detectarea in afara izolarii fizice primare a prezentei agentilor biologici utilizati in procesul de munca;
h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea si eliminarea deseurilor in deplina securitate de catre lucratori, daca este cazul, dupa tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, usor identificabile;I) masuri care sa permita manipularea si transportul fara risc ale agentilor biologici la locul de munca.

SECTIUNEA a 2-a - Informatiile care trebuie furnizate autoritatilor competente


ARTICOLUL 13


Daca rezultatele evaluarii riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia inspectorului de munca si a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informatii privind:
a) rezultatele evaluarii riscurilor profesionale;
b) activitatile in cursul carora lucratorii au fost sau pot fi expusi la agenti biologici;
c) numarul de lucratori expusi;
d) numele si competenta persoanei responsabile cu sanatatea si securitatea la locul de munca;
e) masurile de protectie si de prevenire luate, inclusiv procedeele si metodele de lucru;
f) un de urgenta pentru protectia lucratorilor impotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, in cazul unei defectari a izolarii fizice.


ARTICOLUL 14


(1) Angajatorul trebuie sa informeze imediat autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si medicul de medicina muncii cu care are relatie contractuala despre orice accident sau incident care ar putea sa proace diseminarea unui agent biologic care ar putea proca lucratorilor o infectie si/sau o boala grava.
(2) Lista lucratorilor expusi la agenti biologici, mentionata in ARTICOLUL 22 alin. (1), precum si dosarul medical al fiecarui lucrator sunt puse la dispozitia autoritatii de sanatate publica judetene si/sau a municipiului Bucuresti, atunci cand intreprinderea isi inceteaza activitatea, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a - Masuri de igiena si protectie individuala

ARTICOLUL 15

Pentru toate activitatile in care se utilizeaza agenti biologici ce constituie un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:
a) sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu bea in zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici;
b) sa furnizeze lucratorilor imbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de imbracaminte speciala adecvata;
c) sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienico-sanitare adecvate, care pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele;
d) sa aiba in vedere ca echipamentul individual de protectie sa fie:
1. asezat corect intr-un loc silit separat de celelalte haine;
2. verificat si curatat, daca este posibil, inainte si, in orice caz, dupa fiecare utilizare;
3. reparat sau schimbat inaintea unei noi utilizari, in cazul in care prezinta defectiuni;
e) sa sileasca proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana sau animala.

ARTICOLUL 16

(1) Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie, inclusiv imbracamintea de protectie prevazuta la ARTICOLUL 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici, trebuie sa fie scoase atunci cand lucratorul paraseste zona de lucru si trebuie pastrate separat de alta imbracaminte.
(2) Angajatorul trebuie sa aiba grija ca imbracamintea prevazuta la alin. (1) si echipamentul de protectie sa fie dezinfectate si curatate sau, la neie, distruse.


ARTICOLUL 17


Costurile pentru masurile ce trebuie aplicate conform ARTICOLUL 16 se suporta de angajator.

SECTIUNEA a 4-a - Informarea, pregatirea si consultarea lucratorilor


ARTICOLUL 18


Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, sub forma de informari si instructaj, o instruire suficienta si adecvata, bazata pe toate informatiile disponibile privind:
a) eventualele riscuri pentru sanatate;


b) masurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;

c) prescriptii aplicabile din domeniul igienei;
d) purtarea si utilizarea echipamentelor si imbracamintei de protectie;
e) masurile pe care lucratorii trebuie sa le ia in caz de evenimente si/sau incidente periculoase, precum si masurile de prevenire a acestora.

ARTICOLUL 19

Instruirea lucratorului trebuie efectuata inainte de inceperea unei activitati care implica contactul cu agenti biologici, adaptata la aparitia unor noi riscuri sau in cazul elutiei riscurilor si repetata periodic daca este necesar.

ARTICOLUL 20

(1) Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca instructiuni de securitate scrise si, dupa caz, afise privind procedura de urmat in caz de:
a) accident sau incident grav datorat manipularii unui agent biologic;
b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
(2) Lucratorii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea si sanatatea la locul de munca orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.
(3) Angajatorul trebuie sa informeze imediat lucratorii si/sau reprezentantii lor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic si care este susceptibil sa produca la om infectii si/sau boli grave. De asemenea, trebuie sa ii informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum si despre masurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situatia.


(4) Fiecare lucrator trebuie sa aiba acces la informatiile continute in lista lucratorilor expusi la agenti biologici prevazuta la ARTICOLUL 22 si care il privesc personal.
(5) Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa aiba acces la informatiile colective anonime.
(6) Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor si/sau reprezentantilor lor, la cererea acestora, informatiile prevazute la ARTICOLUL 13.


ARTICOLUL 21


Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sanatate si securitate in munca in cazul expunerii la agenti biologici in timpul activitatii, in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a CAPITOLUL III din Legea nr. 319/2006.

SECTIUNEA a 5-a - Lista lucratorilor expusi si notificarea activitatilor care implica agenti biologici


ARTICOLUL 22


(1) Angajatorul trebuie sa aiba lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 care indica activitatea efectuata si, atunci cand este posibil, agentul biologic la care lucratorii au fost expusi si, dupa caz, datele referitoare la expuneri, la accidente si incidente.
(2) Lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 este pastrata timp de cel putin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
(3) Lista este pastrata pe o perioada mai indelungata, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta, in cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:
a) produse de agenti biologici despre care se stie ca pot proca infectii persistente sau latente;
b) care, tinand seama de stadiul actual al cunostintelor, nu pot fi diagnosticate inainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai tarziu;
c) a caror perioada de incubatie prealabila declansarii bolii este deosebit de lunga;
d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta dupa un timp indelungat, in ciuda tratamentului aplicat;
e) care pot lasa sechele grave pe termen lung.
(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si orice alta persoana responsabila cu sanatatea si securitatea la locul de munca trebuie sa aiba acces la lista prevazuta la alin. (1).


ARTICOLUL 23


(1) Angajatorul trebuie sa notifice in prealabil autoritatii de sanatate publica judetene si inspectoratului teritorial de munca utilizarea pentru prima data a agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, in prealabil utilizarea pentru prima data a oricarui alt agent biologic din grupa 4, precum si utilizarea oricarui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de catre angajator.
(2) Laboratoarele care furnizeaza servicii de diagnostic pentru agentii biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intentia lor.
(3) De fiecare data cand procedeele si/sau procedurile sufera modificari importante din punctul de vedere al securitatii si sanatatii la locul de munca, trebuie efectuata o noua notificare.
(4) Notificarea prevazuta la alin. (1) - (3) va contine:


a) denumirea si adresa intreprinderii si/sau unitatii;

b) numele si competentele lucratorului desemnat cu securitatea si sanatatea la locul de munca;


c) rezultatele evaluarii riscurilor profesionale;

d) specia agentului biologic;


e) masurile de protectie si de prevenire avute in vedere.


SECTIUNEA a 6-a - Supravegherea medicala a lucratorilor


ARTICOLUL 24


(1) Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza masurile necesare pentru desfasurarea supravegherii medicale a lucratorilor pentru care evaluarea prevazuta la ARTICOLUL 8 si 9 releva un risc pentru sanatatea sau securitatea lor.
(2) Aceste masuri trebuie sa asigure ca fiecare lucrator sa fie supravegheat medical corespunzator inainte de expunere profesionala si, in continuare, periodic, facand astfel posibila aplicarea directa a masurilor de medicina generala si de medicina muncii.
(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la ARTICOLUL 8 si 9 trebuie sa identifice lucratorii pentru care sunt necesare masurile de protectie speciale.
(4) Daca este cazul, angajatorii trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor vaccinuri eficace, daca acestia nu sunt inca imunizati impotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci cand angajatorii pun la dispozitia lucratorilor vaccinuri, ei trebuie sa tina seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevazut in anexa nr. 7.

ARTICOLUL 25

In cazul in care se confirma ca un lucrator prezinta o infectie si/sau o boala care ar fi putut rezulta din expunerea la agenti biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat intr-o relatie contractuala cu angajatorul trebuie sa propuna si celorlalti lucratori care au fost expusi in mod similar sa se supuna supravegherii medicale; in acest caz angajatorul efectueaza o reevaluare a riscului de expunere.

ARTICOLUL 26

Toate datele obtinute in cursul supravegherii medicale a fiecarui lucrator trebuie tinute si/sau consemnate intr-un dosar medical individual, care va fi pastrat de catre serviciul de medicina muncii cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii.

ARTICOLUL 27

In cazurile prevazute la ARTICOLUL 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie pastrat o perioada mai mare de 10 ani, care poate ajunge pana la 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta. In cazul in care unitatea se desfiinteaza sau lucratorul isi schimba locul de munca, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritoriala de sanatate publica pe raza careia se afla intreprinderea si/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de munca.

ARTICOLUL 28

Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat intr-o relatie contractuala cu angajatorul trebuie:
a) sa propuna masuri de protectie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;
b) sa dea informatii si sfaturi medicale lucratorilor privind supravegherea medicala la care ei r fi supusi dupa ce a incetat expunerea la agenti biologici.

ARTICOLUL 29

(1) Lucratorii in cauza trebuie sa aiba acces la rezultatele supravegherii medicale care ii privesc personal si pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
(2) Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
(3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de catre solicitant.

ARTICOLUL 30

(1) Recomandarile practice pentru supravegherea medicala a lucratorilor sunt prevazute in anexa nr. 4.
(2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesionala la agenti biologici se declara, se inregistreaza si/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate in aplicarea Legii nr. 319/2006.

CAPITOLUL 5 - DISPOZITII PENTRU LOCURI DE MUNCA IN CARE EXISTA UN RISC CRESCUT DE CONTAMINARE


SECTIUNEA 1 - Servicii medicale si veterinare, altele decat laboratoarele de diagnostic

ARTICOLUL 31

(1) Serviciile medicale si veterinare, altele decat laboratoarele de diagnostic, in vederea evaluarii riscurilor profesionale, trebuie sa aiba in vedere in mod deosebit:
a) incertitudinile legate de prezenta agentilor biologici in organismul pacientilor sau al animalelor, precum si in probele sau produsele biologice care rezulta de la acestia;
b) pericolul pe care il constituie agentii biologici care sunt sau ar putea fi prezenti in organismul pacientilor ori la animale, precum si in probele prelevate de la acestia;


c) riscurile inerente datorate naturii activitatii.

(2) In serviciile medicale si veterinare angajatorii trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a asigura protectia sanitara si securitatea lucratorilor respectivi.
(3) Masurile care trebuie luate in serviciile medicale si veterinare cuprind:
a) specificarea procedeelor corespunzatoare de decontaminare si de dezinfectie;
b) punerea in practica a procedeelor care permit manipularea si eliminarea fara riscuri a deseurilor contaminate.


ARTICOLUL 32


In serviciile de izolare sau in sectiile de carantina unde se gasesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenti biologici din grupele 3 si 4 angajatorul trebuie sa aleaga masuri de izolare dintre cele prezentate in coloana A din anexa nr. 5, in scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.

SECTIUNEA a 2-a - Masuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor si incaperilor pentru animale


ARTICOLUL 33


(1) In laboratoare, inclusiv in laboratoarele de diagnostic si in incaperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenti biologici din grupele 2, 3 si 4, care sunt sau ar putea fi purtatori ai acestor agenti, angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale:
a) in laboratoarele care efectueaza activitati ce implica manipularea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4 in scopuri de cercetare, de dezltare, invatamant, diagnostic, trebuie sa sileasca masuri de izolare conform anexei nr. 5, in scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;
b) in urma evaluarii riscurilor profesionale, dupa fixarea nivelului de izolare fizica necesara pentru agentii biologici, in functie de gradul de risc pe care acestia il prezinta, sileste masurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitatile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
1. numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
2. numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;
3. numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
c) in laboratoarele in care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta
agentilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agentii biologici ca atare, si anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie sa se adopte cel putin nivelul de izolare nr. 2.
Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, daca este cazul, cand se stie sau se presupune ca ele sunt necesare, in afara situatiilor in care recomandarile formulate de autoritatea de sanatate publica si/sau inspectoratul teritorial de munca indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scazut.
(2) Angajatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale privind procedeele industriale care utilizeaza agenti biologici din grupele 2, 3 si 4:
a) principiile de izolare expuse in alin. (1) lit. b) trebuie sa se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza masurilor practice prevazute in anexa nr. 6;
b) in functie de evaluarea riscului legat de utilizarea agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, autoritatea de sanatate publica judeteana si/sau inspectoratul teritorial de munca pot sa decida masuri corespunzatoare care trebuie sa fie luate la folosirea industriala a agentilor biologici.

ARTICOLUL 34

Toate activitatile mentionate la ARTICOLUL 33, la care nu a fost posibil sa se faca o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sanatatea lucratorilor, trebuie sa se desfasoare doar in spatii de lucru in care nivelul de izolare corespunde cel putin nivelului nr. 3.


CAPITOLUL 6 - DISPOZITII FINALEARTICOLUL 35

Studiile efectuate de institutiile cu atributii in domeniu, pe baza informatiilor prevazute in ARTICOLUL 30 alin. (2), r fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene.

ARTICOLUL 36

(1) Categoriile nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta hotarare se aproba prin ordin comun al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.

ARTICOLUL 37

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.*
Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici in munca (a saptea directiva specifica in sensul ARTICOLUL 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L262 din 17 octombrie 2000.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:


Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu


Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu


Ministrul agriculturii, padurilor si dezltarii rurale,

Gheorghe Flutur


Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu


Ministrul integrarii europene,

Anca Daniela Boagiu
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai