mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

Expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice


Share

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE


HOTARARE Nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 11 septembrie 2006

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


SECTIUNEA 1 - Obiectivul si domeniul de aplicare


ARTICOLUL 1


Prezenta hotarare sileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, in timpul lucrului.


ARTICOLUL 2


(1) Prezenta hotarare se refera la riscurile pentru sanatatea si securitatea lucratorilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulatia curentilor indusi si de absorbtia de energie, precum si de curentii de contact.


(2) Prezenta hotarare nu vizeaza posibilele efecte pe termen lung.
(3) Prezenta hotarare nu vizeaza riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.


ARTICOLUL 3


Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prevazut la ARTICOLUL 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau mai specifice din prezenta hotarare.


ARTICOLUL 4


In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) campuri electromagnetice - campuri magnetice statice si campuri electrice, magnetice si electromagnetice care variaza in timp cu frecvente pana la 300 GHz;
b) valori limita de expunere - limitele de expunere la campuri electromagnetice care se bazeaza direct pe efectele cunoscute asupra sanatatii si pe consideratii biologice; respectarea acestor limite asigura protectia lucratorilor expusi la campuri electromagnetice impotriva oricarui efect nociv cunoscut asupra sanatatii;
c) valori de declansare a actiunii - nivelul parametrilor direct masurabili, exprimati in termeni de intensitate a campului electric (E), de intensitate a campului magnetic (H), de inductie magnetica (B) si de densitate a puterii (S), incepand de la care trebuie sa fie luate una sau mai multe masuri prevazute in prezenta hotarare; respectarea valorilor de declansare a actiunii asigura respectarea valorilor limita de expunere relevante.

SECTIUNEA a 2-a - Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii

ARTICOLUL 5

Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii pentru campurile electromagnetice sunt prevazute in elele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 6

(1) Pentru evaluarea, masurarea si/sau calculul expunerii lucratorilor la campuri electromagnetice se poate recurge la standardele nationale in domeniu.
(2) Se poate recurge la standardele prevazute la alin. (1) pana la data publicarii standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule, silite de Comitetul European pentru Standardizare in Electrotehnica (CENELEC).


CAPITOLUL 2 - OBLIGATIILE ANGAJATORILORSECTIUNEA 1 - Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor

ARTICOLUL 7

(1) In indeplinirea obligatiilor prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (4) si la ARTICOLUL 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare si/sau sa calculeze nivelurile campurilor electromagnetice la care sunt expusi lucratorii.
(2) Evaluarea, masurarea si calcularea nivelurilor campurilor electromagnetice la care sunt expusi lucratorii se pot efectua in conformitate cu standardele prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (1) si, dupa caz, luandu-se in considerare nivelurile de emisie indicate de producatorii echipamentelor, atunci cand acestea sunt reglementate de legislatia nationala, pana la data publicarii standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule.


ARTICOLUL 8


Pe baza evaluarii nivelurilor campurilor electromagnetice, efectuata in conformitate cu ARTICOLUL 7, atunci cand sunt depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la ARTICOLUL 5, angajatorul evalueaza si, daca este necesar, calculeaza daca sunt depasite valorile limita de expunere.


ARTICOLUL 9


Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la ARTICOLUL 7 si 8 nu este absolut necesar sa fie efectuate in locuri de munca cu acces public, cu conditia ca o evaluare sa fi fost deja efectuata in conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 1.007/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, si ca restrictiile mentionate in aceste norme sa fie respectate in cazul lucratorilor si riscurile pentru securitate sa fie excluse.


ARTICOLUL 10


Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la ARTICOLUL 7 si 8 trebuie sa fie programate si efectuate de catre servicii sau persoane competente, la intervale adecvate, luandu-se in considerare, in special, prevederile ARTICOLUL 8, 9 si 18 din Legea nr. 319/2006.


ARTICOLUL 11


Datele rezultate din evaluarea, masurarea si/sau calculul nivelului de expunere trebuie sa se pastreze intr-o forma care sa permita consultarea lor ulterioara.


ARTICOLUL 12


In conformitate cu ARTICOLUL 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita urmatoarelor elemente:
a) nivelului, spectrului de frecventa, duratei si tipului expunerii;
b) valorilor limita de expunere si valorilor de declansare a actiunii, prevazute la ARTICOLUL 5;
c) efectelor asupra starii de sanatate si securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;


d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamente si dispozitive medicale electronice, inclusive stimulatoare cardiace si alte dispozitive imtate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice in campuri magnetice statice avand o inductie magnetica mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare, incendiile si exploziile rezultate in urma aprinderii materialelor inflamabile datorita scanteilor provocate de campuri induse, curenti de contact sau descarcari de scantei;
e) existentei unor echipamente de munca alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la campuri electromagnetice;
f) informatiilor adecvate obtinute in urma supravegherii starii de sanatate, inclusiv informatiilor publicate, atunci cand este posibil;
g) surselor de expunere multiple;


h) expunerii simultane la campuri de frecvente multiple.


ARTICOLUL 13


(1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a riscurilor, in conformitate cu ARTICOLUL 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, si trebuie sa sileasca masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, in conformitate cu ARTICOLUL 14 - 20.
(2) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie inregistrata pe un suport adecvat care sa asigure pastrarea datelor.
(3) Atunci cand natura si amploarea riscurilor legate de campurile electromagnetice nu justifica o evaluare mai detaliata a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie sa contina argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.
(4) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic si ori de cate ori s-au produs modificari semnificative in urma carora aceasta poate deveni caduca sau atunci cand rezultatele supravegherii medicale demonstreaza ca este necesar.

SECTIUNEA a 2-a - Evitarea sau reducerea riscurilor generate de campurile electromagnetice

ARTICOLUL 14

Riscurile generate de expunerea la campuri electromagnetice trebuie sa fie eliminate sau reduse la minimum, tinandu-se seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de control al riscului la sursa.

ARTICOLUL 15

Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la campuri electromagnetice se bazeaza pe principiile generale de prevenire prevazute de Legea nr. 319/2006.

ARTICOLUL 16

Pe baza evaluarii riscurilor, efectuata in conformitate cu ARTICOLUL 7 - 13, atunci cand sunt depasite valorile de declansare a actiunii prevazute la ARTICOLUL 5, cu exceptia cazului in care evaluarea efectuata in conformitate cu ARTICOLUL 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie sa sileasca si sa puna in aplicare un program de masuri tehnice si/sau organizatorice care urmaresc ca expunerea sa nu depaseasca valorile limita de expunere, tinandu-se seama, in special, de urmatoarele elemente:
a) alte metode de lucru care sa conduca la o expunere mai redusa la campuri electromagnetice;
b) alegerea unor echipamente care emit mai putine campuri electromagnetice, luand in considerare activitatea care se efectueaza;
c) masuri tehnice prin care se urmareste reducerea emisiei campurilor electromagnetice, inclusiv, daca este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protectie a starii de sanatate;
d) programe adecvate de intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si a posturilor de lucru;
e) proiectarea si amenajarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;
f) limitarea duratei si a intensitatii expunerii;
g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuala.


ARTICOLUL 17


(1) Pe baza evaluarii riscurilor, prevazuta la ARTICOLUL 7 - 13, locurile de munca la care lucratorii pot fi expusi la campuri electromagnetice care depasesc valorile de declansare a actiunii trebuie sa fie semnalizate corespunzator, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, cu exceptia cazului in care evaluarea efectuata in conformitate cu ARTICOLUL 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate.
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) trebuie sa fie identificate si accesul la acestea sa fie limitat, unde este posibil tehnic si exista riscul depasirii valorilor limita de expunere.

ARTICOLUL 18

(1) In nicio situatie lucratorii nu trebuie sa fie expusi la valori ale campului electromagnetic care depasesc valorile limita de expunere.
(2) Daca expunerea depaseste valorile limita, in pofida masurilor luate de angajator pentru aplicarea prezentei hotarari, acesta trebuie sa ia imediat masuri de reducere a expunerii la un nivel inferior valorilor limita, sa determine cauzele depasirii valorilor limita de expunere si sa modifice in consecinta masurile de protectie si prevenire, pentru a evita orice alta depasire.
ARTICOLUL 19


Angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute in prezenta sectiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice, in conformitate cu ARTICOLUL 35 din Legea nr. 319/2006.


SECTIUNEA a 3-a - Informarea si formarea lucratorilor


ARTICOLUL 20


Fara a aduce atingere ARTICOLUL 16, 17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la riscuri generate de campuri electromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucratori in raport cu rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la ARTICOLUL 7, in special in ceea ce priveste urmatoarele:
a) masurile luate in aplicarea prezentei hotarari;
b) valorile si conceptele referitoare la valorile limita de expunere si la valorile de declansare a actiunii, precum si potentialele riscuri asociate;
c) rezultatele evaluarii, masurarii si/sau calculelor privind nivelurile de expunere la campuri electromagnetice, efectuate in aplicarea ARTICOLUL 7 - 13;
d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra starii de sanatate si modul de semnalare a acestora;
e) conditiile in care lucratorii au dreptul la supravegherea starii de sanatate;
f) practicile profesionale sigure, in scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate expunerii.


SECTIUNEA a 4-a - Consultarea si participarea lucratorilor


ARTICOLUL 21


Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotarari trebuie sa se desfasoare in conformitate cu ARTICOLUL 18 din Legea nr. 319/2006.


CAPITOLUL 3 - SUPRAVEGHEREA SANATATII


ARTICOLUL 22


In scopul prevenirii si detectarii cat mai rapid posibil a oricarui efect nociv asupra starii de sanatate care rezulta din expunerea la campuri electromagnetice, trebuie sa se asigure o supraveghere adecvata a starii de sanatate a lucratorilor, in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 24 si 25 din Legea nr. 319/2006.


ARTICOLUL 23


(1) In orice situatie, atunci cand se depisteaza o expunere la campuri electromagnetice care depaseste valorile limita, lucratorul in cauza trebuie sa fie supus unui examen medical.
(2) Daca se depisteaza o deteriorare a starii de sanatate a lucratorului rezultata din expunerea la campuri electromagnetice care depaseste valorile limita, angajatorul trebuie sa efectueze o reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor ARTICOLUL 7 - 13.

ARTICOLUL 24

Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura accesul medicului de medicina muncii la rezultatele evaluarii riscurilor prevazute la ARTICOLUL 7 - 13.

ARTICOLUL 25

Dosarele medicale cuprinzand rezultatele supravegherii medicale trebuie sa fie pastrate intr-o forma adecvata, astfel incat sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical.

ARTICOLUL 26

La cerere, lucratorii au drept de acces la dosarele medicale personale.


CAPITOLUL 4 - SANCTIUNI


ARTICOLUL 27


(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) incalcarea dispozitiilor ARTICOLUL 13 alin. (1), ARTICOLUL 16 si 17, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 20, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 28

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la ARTICOLUL 27 alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca.

CAPITOLUL 5 - DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 29

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali.

ARTICOLUL 30

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.*
Prezenta hotarare transpune Directiva 2004/40/CE privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenti fizici (campuri electromagnetice), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 159/2004.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,


Gheorghe Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,


Darius Mesca,

secretar de stat


Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu


p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,


secretar de stat

Ministrul finantelor publice,


Sebastian Teodor Gheorghe adescu
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai