mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor - contract colectiv de munca

Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor - contract colectiv de munca


ShareARTICOLUL 85.

(1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prezute de Legea nr. 168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore, fiecare parte propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei la nivelul judetului unde are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.
(2) In situatia in care dupa prima intalnire nu vor reusi sa sileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prezuta de lege.
(3) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
a) partile implicate sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;


b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si aceleasi persoane, daca este posibil;
c) la fiecare intalnire se incheia un proces-verbal care fi semnat de mediator si de partile aflate in conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.

ARTICOLUL 86.

(1) Consiliul de administratie si/sau organele asimilate acestuia are/au obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prezute de lege. Participarea se face cu statut de obsertor, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se comunica ordinea de zi si li se asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.


ARTICOLUL 87.


(1) Pentru fundamentarea actiunilor prezute la ARTICOLUL 30 din Legea nr. 54/2003 angajatorul pune la dispozitia sindicatelor ori asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali and obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.

ARTICOLUL 88.

(1) Reprezentantii alesi ai organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile platite pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale.
(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum si numarul de zile cumulate pe an se silesc prin contractul colectiv de munca aplicabil.


ARTICOLUL 89.


(1) Unitatile vor asigura in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca se vor sili conditiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sporti, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prezute in contractul colectiv de munca.

ARTICOLUL 90.

(1) In fiecare an calendaristic, confederatiile sindicale semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 9.500 de membri de sindicat din toate ramurile, pe durate de pana la 15 zile.
(2) Patronatul permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prezute la alin. 1, in conditiile silite prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prezut la alin. 1 se silesc de catre partile semnatare, prin comisia paritara.

ARTICOLUL 91.

(1) In aplicarea prevederilor ARTICOLUL 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale, la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an de catre sindicat si fi actualizata ori de cate ori este nevoie, de catre acesta.ARTICOLUL 92.


(1) Angajatorii nu vor angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
(2) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele si conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice, a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza ube.

ARTICOLUL 93.

Angajatorii se obliga ca in contractele de asociere cu parteneri straini, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa preda o clauza prin care partea straina se obliga sa respecte drepturile prezute in contractele colective de munca.

ARTICOLUL 94.

In situatia in care angajatorii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala sau din regia autonoma vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi silite prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prezute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

ARTICOLUL 95.

Confederatiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a sili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinoti de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

ARTICOLUL 96.

(1) Partile convin sa faca eforturi in vederea promorii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca, ale regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi silite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor prezute de lege.
(3) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementata de lege.
(4) gerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.
(5) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolrea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.

ARTICOLUL 97.

(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea cheltuieli cu caracter social, precum:


a) suportarea cheltuielilor prezute de ARTICOLUL 63;

b) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copin salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sanitare la locurile de munca, la capacitate corespunzatoare, cu dotare specifica, cel putin la nivelul prezut de normele generale de sanatate si securitate in munca;
d) construirea de locuinte;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prezute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza pentru anul urmator.
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai