mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia medicului
Index » Legislatie medicala » Legislatia medicului
» Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar


Share

ORDONANTA NR. 17 DIN 30/01/2008 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 115/2004 PRIVIND SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE DIN SECTORUL SANITAR

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 01/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


\"Art. 5. - (1) Salariile de baza sunt prevazute in:

a) anexele nr. I-V, pentru personalul de executie, si sunt diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale;
b) anexa nr. VI, pentru personalul cu functii de conducere care face parte din comitetul director al spitalelor publice;
c) anexa nr. VII, pentru personalul cu functii de conducere din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti;
d) anexa nr. VIII, pentru personalul cu functii de conducere care face parte din comitetul director al serviciilor de ambulanta;
e) anexa nr. IX, pentru personalul cu functii de conducere din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.
(2) In trimestrul I al anului 2008 salarizarea personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se face potrivit anexelor la prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), salariile de baza care sunt sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se silesc la 500 lei lunar, incepand cu luna ianuarie 2008.
(4) Incepand cu data de 1 aprilie 2008, salariile de baza la limita minima prevazute in anexele nr. I-V sunt ierarhizate pe functii, grade si trepte profesionale, in functie de nivelul de studii.
(5) Salariile de baza individuale ale personalului contractual de executie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de baza la limita minima ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum si salariile de baza la limita maxima se majoreaza in doua etape, astfel:
a) cu 6%, incepand cu data de 1 aprilie 2008, fata de nivelul din luna martie 2008;
b) cu 5%, incepand cu data de 1 octombrie 2008, fata de nivelul din luna septembrie 2008.
(6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru personalul contractual la care este silit un singur nivel al salariului de baza.
(7) Salariile de baza individuale calculate pentru cele doua etape de majorare, precum si salariile de baza individuale majorate potrivit prevederilor art. 51 se rotunjesc din 1 leu in 1 leu, in favoarea salariatilor.\"

2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
\"Art. 51. - Salariile de baza individuale, precum si salariile de baza la limita maxima pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V se majoreaza incepand cu data de 1 aprilie 2008 fata de nivelul silit potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a), dupa cum urmeaza:
a) cu 5% pentru nr. crt. 55 si 56 din anexa nr. I si nr. crt. 47 si 48 din anexa nr. II;
b) cu 10% pentru nr. crt. 7-9 si, respectiv, 14-l6 din anexa nr. I, nr. crt. 1 si 4 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 1 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 1-5 si, respectiv, 10-l4 din anexa nr. V lit. A si nr. crt. 1-6 din anexa nr. V lit. B;
c) cu 15% pentru nr. crt. 3 din anexa nr. I lit. A, nr. crt. 3 din anexa nr. II lit. A, nr. crt. 2 si 3 si, respectiv, 5-7 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 2 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 6-9 si, respectiv, 15-24 din anexa nr. V lit. A, nr. crt. 7-l0 si, respectiv, 11-20 din anexa nr. V lit. B si nr. crt. 1-33 din anexa nr. V lit. C.\"

3. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu urmatorul cuprins:
\"Art. 52. - Salariile de baza la limita minima si maxima majorate potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) si art. 51 sunt prevazute in anexele nr. I-V.\"

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"(2) Indemnizatiile de conducere sunt silite in procente din salariul de baza al functiei de executie si sunt prevazute in anexa nr. X.\"

5. La articolul 6, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
\"(5) Salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se silesc de ministrul sanatatii publice, respectiv de conducatorii ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, sau, dupa caz, de managerul spitalului, intre limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VI, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice, prin ordin al conducatorilor ministerelor cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, printr-un act administrativ al conducatorilor institutiilor cu retea sanitara proprie. Limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VI sunt silite in functie de numarul de paturi al spitalului public.


(6) Salariile de baza pentru functiile de conducere de director, director adjunct stiintific, director adjunct financiar-conilitate, director resurse umane si conil-sef din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. VII.\"

6. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
\"(7) Salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti se silesc de autoritatea de sanatate publica, intre limitele minime si maxime prevazute in anexa nr. VIII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(8) Salariile de baza pentru functiile de conducere din cadrul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. IX.\"

7. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"(3) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se sileste o data pe an, pentru o perioada de 12 luni, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt impuile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost silit. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup raporturile de munca ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de intai a lunii urmatoare, altor persoane pe perioada ramasa.\"

8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:\".

9. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
\"Art. 101. - Personalul contractual incadrat in functii de executie sau de conducere, care prin natura atributiilor de serviciu presteaza in mod sistematic activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si caruia nu i se poate acorda timp liber corespunzator si nu beneficiaza de prevederile art. 10, are dreptul la acordarea unui spor de pana la 25%, calculat la salariul de baza. Categoriile de personal si locurile de munca se silesc de ordonatorul de credite la propunerea sefilor ierarhici.\"

10. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
\"(2) De sporul prevazut la alin. (1) pot beneficia si persoanele care detin titlul stiintific de doctor in alte domenii decat cele in care isi desfasoara activitatea, daca ordonatorul de credite apreciaza ca titlul stiintific de doctor este util in activitatea desfasurata si in realizarea atributiilor din fisa postului.\"

11. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
\"(5) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si beneficiaza numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, silite conform prevederilor art. 12. Salariul de baza se sileste la limita minima prevazuta pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice si se utilizeaza pentru silirea tarifului orar.\"12. La articolul 13 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
\"c) pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si timente de boli infectioase, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, personalul incadrat in blocul operator, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor - UPU - SMURD, UPU si CPU -, sectii si timente de ATI si de terapie intensiva, sectii si timente de ingrijiri paliative, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, silite de Ministerul Sanatatii Publice, cuantumul sporului este de 50-l00% din salariul de baza. Nivelul sporului se sileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.\"

13. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
\"(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiaza de un spor lunar de preventie, in procent de 11% din salariul de baza, care se acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.\"

14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"Art. 17. - (1) Personalul contractual salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia anual, in perioada mai-septembrie, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul precedent, cu conditia incadrarii in nivelul alocatiilor prevazute pentru cheltuielile cu salariile in bugetul de venituri si cheltuieli.
(2) Pentru personalul incadrat si care incepand cu data de 1 aprilie 2008 urmeaza sa beneficieze de salarizarea prevazuta in anexa nr. I, salariile de baza individuale se silesc pe functia, gradul sau treapta profesionala avuta, dupa cum urmeaza:
a) la limita minima, daca salariul de baza individual se situeaza sub salariul de baza minim;
b) se mentine salariul de baza individual, daca acesta se situeaza intre salariul de baza minim si maxim;
c) conform evaluarii performantelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1).\"

15. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"(4) Premiul anual se acorda in conditiile prevazute de lege.\"

16. Dupa articolul 40 se introduc sapte noi articole, articolele 401-407, cu urmatorul cuprins:
\"Art. 401. - (1) Salariile de baza individuale pentru medicii din unitatile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridica, cu exceptia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate in functie de realizarea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei, timentului, laboratorului ori serviciului medical, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli repartizat sectiei, timentului, laboratorului sau serviciului medical.
(2) Salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate proportional cu realizarea indicatorilor prevazuti la alin. (1), dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de baza individual.
(3) In cazul in care salariul de baza individual al medicilor este silit la nivelul maxim, acesta poate fi depasit cu procentul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la art. 402.
(4) Salariile de baza individuale ale medicilor, diminuate in conditiile alin. (1), nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii si grade profesionale, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 402. - In cazul in care spitalul sau, dupa caz, sectia, timentul, laboratorul ori serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decat cele provenite din contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate in conditiile prevazute la art. 401 alin. (1), dar nu mai mult de 100%.
Art. 403. - Majorarea sau, dupa caz, diminuarea salariilor de baza individuale ale medicilor se face trimestrial, dupa evaluarea indicatorilor de performanta si executia bugetului de venituri si cheltuieli al sectiei, timentului, laboratorului ori serviciului medical.
Art. 404. - (1) Procentul concret de majorare sau, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor se propune de seful de sectie, laborator ori serviciu medical si se aproba de comitetul director al spitalului, pe baza criteriilor aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Pentru sefii de sectie, laborator sau serviciu medical, precum si pentru timentele aprobate distinct in structura spitalului, procentul concret de majorare ori, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor se propune de directorul medical si se aproba de managerul spitalului.
Art. 405. - Majorarea salariilor de baza individuale ale medicilor, prevazuta la art. 401 si 402, se face cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului si, respectiv, cu incadrarea in veniturile proprii, altele decat cele provenite din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate.
Art. 406. - Modificarea salariilor de baza individuale pentru medici, conform prevederilor art. 401-405, se va reglementa prin acte aditionale la contractul individual de munca existent sau, dupa caz, la contractul de administrare.
Art. 407. - (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu silirea salariilor de baza individuale, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de silire a drepturilor salariale.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.\"

17. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se silesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevazute in anexa nr. I.\"

18. Articolul 412 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"Art. 412. - Pentru asigurarea silitatii, personalul din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrul II si trimestrul IV al fiecarui an calendaristic de cate o prima de silitate ale carei suma si mod de acordare se silesc prin hotarare a Guvernului.\"

19. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
\"Art. 45. - Categoriile nr. I-X fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.\"

ARTICOLUL II

Pe data de 1 aprilie 2008, anexele nr. I-VIII la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. I-X*) la prezenta ordonanta.


___________

*)Categoriile nr. I-X sunt reproduse in facsimil.

ARTICOLUL III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU


CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii publice,


Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,


Paul Pacuraru

Ministrul economiei si finantelor,


Varujan sganian

Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai