mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia medicului
Index » Legislatie medicala » Legislatia medicului
» Exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa - organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali si moaselor din romania

Exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa - organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali si moaselor din romania


Share

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Lege nr. 307 din 28/06/2004 - Prind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004

SECTIUNEA 1 - Exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa


ARTICOLUL 1


Profesia de asistent medical si profesia de moasa se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de moasa. Acestea pot fi:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;


c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal actitati salarizate sau nesalarizate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).


ARTICOLUL 2


In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) expresia cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 1 lit. c) si d);
b) in mod exclusiv, prin expresia stat membru de origine sau de provenienta si, dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana;
c) expresia asistent medical desemneaza asistentul medical generalist si asistentii medicali formati in celelalte specialitati prevazute de normele prind definirea titlurilor profesionale si a domeniilor de actitate a acestora. Termenul de moasa desemneaza persoana care detine un titlu oficial de calificare in profesia de moasa, prevazut in anexa nr. 2, si acorda ingrijirile de sanatate ale caror continut si caracteristici sunt prevazute la art. 6;
d) prin titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical se inteleg diplomele prevazute in anexa nr. 1, iar prin titlu oficial de calificare in profesia de moasa se inteleg diplomele prevazute in anexa nr. 2.


ARTICOLUL 3


(1) Titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau in afara Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical generalist si titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, care au fost recunoscute de unul din aceste state.

ARTICOLUL 4

(1) Actitatile specifice profesiei de asistent medical se exercita in Romania cu titlurile profesionale, prevazute in anexa nr. 1 lit. C, corespunzator calificarii profesionale insusite.
(2) Actitatile de ingrijiri de sanatate care au ca scop asigurarea sanatatii materne si a nou-nascutului se exercita in Romania cu titlul profesional de moasa, prevazut in anexa nr. 2 lit. B.
(3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical, respectiv in profesia de moasa, si care exercita profesia in Romania.

ARTICOLUL 5

Continutul si caracteristicile actitatilor de asistent medical generalist sunt:
a) determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si furnizarea ingrijirilor generale de sanatate, de natura preventiva, curativa si de recuperare, conform normelor elaborate de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
b) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;
c) protejarea si ameliorarea sanatatii, elaborarea de programe si desfasurarea de actitati de educatie pentru sanatate si facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc;
d) participarea asistentilor medicali generalisti abilitati ca formatori, la pregatirea teoretica si practica a asistentilor medicali generalisti in cadrul programelor de formare continua;
e) desfasurarea optionala a actitatilor de cercetare, in domeniul ingrijirilor generale de sanatate, de catre asistentii medicali generalisti licentiati;
f) pregatirea personalului sanitar auxiliar;


g) participarea la protejarea mediului ambiant;

h) intocmirea de rapoarte scrise referitoare la actitatea specifica desfasurata.

ARTICOLUL 6

Continutul si caracteristicile actitatilor de moasa sunt:
a) constatarea existentei sarcinii si efectuarea examenelor necesare, in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii normale;
b) prescrierea sau recomandarea examinarilor necesare, in vederea diagnosticarii timpurii a sarcinii cu risc;
c) asigurarea pregatirii complete a mamei pentru nastere, desfasurarea actitatilor de educatie pentru sanatate, initierea si desfasurarea programelor de pregatire a itorilor parinti;
d) acordarea sfaturilor de igiena si nutritie;
e) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;
f) ingrijirea si asistarea parturientei in timpul desfasurarii travaliului si urmarirea starii intrauterine a fatului, prin mijloace clinice si tehnice adecvate;
g) asistarea nasterii normale, la domiciliu sau in unitati sanitare, daca este vorba de prezentatie craniana, efectuand, la nevoie, epiziotomia, iar in caz de urgenta, asistarea nasterii in prezentatie pelana;
h) identificarea, la mama si la copil, a semnelor care anunta anomalii si care necesita interventia medicului, pe care il asista in aceste situatii; I) adoptarea masurilor de urgenta care se impun, in absenta medicului, pentru extractia manuala a placentei, urmata, eventual, de control uterin manual;


j) examinarea nou-nascutului, pe care il preia in ingrijire, initierea masurilor care se impun in caz de nevoie si practica, daca este necesar, reanimarea imediata;
k) preluarea in ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia in perioada postnatala si acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu prire la ingrijirea nou-nascutului, pentru asigurarea dezvoltarii acestuia in cele mai bune conditii;
l) intocmirea rapoartelor scrise referitoare la actitatea desfasurata;
m) asigurarea informarii si consilierii in materie de planificare familiala;
n) participarea la pregatirea teoretica si practica a moaselor, precum si la pregatirea personalului sanitar auxiliar;
o) desfasurarea optionala a actitatilor de cercetare, de catre moasele licentiate.

ARTICOLUL 7

(1) Actitatile prevazute la art. 5 si 6 se exercita cu asumarea responsabilitatii asistentului medical generalist si a moasei prind planificarea, organizarea, evaluarea si furnizarea serciilor, in calitate de salariat si/sau de liber profesionist.
(2) Actitatile desfasurate de asistentii medicali formati in celelalte specialitati se exercita cu responsabilitate, in ceea ce priveste totalitatea actelor si tehnicilor care fac obiectul specialitatii, furnizate in calitate de salariat si/sau de liber profesionist.


ARTICOLUL 8


Controlul si supravegherea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa se realizeaza de Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.


ARTICOLUL 9


Profesia de asistent medical si, respectiv, profesia de moasa se pot exercita de catre persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prevazut in anexa nr. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moasa, prevazut in anexa nr. 2, pentru profesia de moasa;
b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;
c) sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii;
d) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau etii in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea.


ARTICOLUL 10


(1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se fac conform reglementarilor prind inscrierea in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, prevazute de prezenta lege;
b) certificatul de cazier judiciar;


c) certificatul de sanatate fizica si psihica;

d) azul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(3) Asistentii medicali generalisti, precum si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, siliti in Romania, exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane, conform art. 30.
(4) In caz de prestare temporara de sercii pe teritoriul Romaniei, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, siliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligatitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei. Accesul la actitatile de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, pe durata prestarii serciilor, se face conform prevederilor art. 34.

ARTICOLUL 11

(1) Asistentii medicali si moasele isi desfasoara actitatea conform pregatirii profesionale, in sistem public si/sau in sectorul privat, precum si in colaborare cu furnizorii de sercii de ingrijiri de sanatate.
(2) Actitatea asistentilor medicali si a moaselor se desfasoara in cadrul echipei medicale sau independent pentru ingrijiri de sanatate. Asistentul medical si moasa recunosc rolul celorlalti membri ai echipei medicale si participa la mentinerea relatiilor amiabile in cadrul acesteia.
(3) Asistentii medicali si moasele care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 si sunt siliti in Romania isi pot desfasura actitatea si ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate.

ARTICOLUL 12

(1) In exercitarea profesiei, asistentul medical si moasa nu sunt functionari publici.
(2) Asistentul medical licentiat si moasa licentiata pot fi cadre didactice universitare in institutii de invatamant superior care pregatesc asistenti medicali sau moase, precum si personal de cercetare in institutii de cercetare.


ARTICOLUL 13


(1) Angajarea si promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical si a moasei in sistemul sanitar public si privat se realizeaza in conditiile legii.
(2) Pentru riscurile ce decurg din actitatea profesionala, protectia asistentului medical si a moasei se face de catre angajator, prin societatile de asigurari. In cazul exercitarii profesiei de libera practica independenta pentru ingrijiri de sanatate, asistentul medical si moasa sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere cila pentru greseli in actitatea profesionala.ARTICOLUL 14

(1) In cazul in care un asistent medical sau o moasa isi intrerupe actitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania va reatesta competenta profesionala a acestora, in vederea reluarii actitatii.
(2) Procedura prind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se silesc de catre Ministerul Sanatatii si Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si asistentilor medicali si moaselor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, siliti pe teritoriul Romaniei.

ARTICOLUL 15

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, prin presedintele filialei respective, este in drept sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moasa ori care practica profesia in mod nelegal.

ARTICOLUL 16

In exercitarea profesiei, asistentul medical si moasa trebuie sa respecte demnitatea fiintei umane.

ARTICOLUL 17

Asistentul medical si moasa sunt obligati sa pastreze secretul profesional, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

ARTICOLUL 18

Asistentul medical si moasa au obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor, indiferent de persoana, loc sau situatie.

SECTIUNEA a 2-a - Formarea in profesia de asistent medical si in profesia de moasa

ARTICOLUL 19

(1) Pregatirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor si asistentilor medicali de alte specialitati se realizeaza prin urmatoarele forme de invatamant:


a) invatamant superior medical de scurta si lunga durata;

b) invatamant sanitar postliceal, cu o durata de 3 ani.
(2) Absolventul scolii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical cu studii superioare de scurta durata sau asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata. Absolventul invatamantului superior medical de lunga durata este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata si, respectiv moasa, in conformitate cu anexele nr. 1 si 2.
(3) Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de licenta vor mentiona competenta profesionala dobandita.
(4) urile de invatamant si curricula de pregatire pentru formele de invatamant prevazute la alin. (1) sunt diferentiate.


ARTICOLUL 20


(1) In invatamantul postliceal sanitar se pot inscrie absolventii de liceu cu certificat de absolre sau diploma de bacalaureat.
(2) Asistentii medicali si moasele, absolventi ai scolilor sanitare postliceale cu diploma de bacalaureat, pot accede in colegii universitare cu profil medico-farmaceutic uman si facultati de asistenti medicali, respectiv in facultati de moase, in conditiile legii, cu posibilitatea echivalarii studiilor efectuate in invatamantul medical preuniversitar, in conditiile silite de senatele universitare, conform reglementarilor in goare prind autonomia universitara.

ARTICOLUL 21

Absolventii de invatamant superior medical cu o durata de 4 ani, care promoveaza examenul de licenta, primesc diploma de licenta si pot urma studii postuniversitare.

ARTICOLUL 22

Specializarile si cifrele anuale de scolarizare pentru scolile postliceale sanitare de stat, colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultatile de asistenti medicali licentiati si pentru facultatile de moase se silesc de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant preuniversitar de profil si ale senatelor universitare ale institutiilor de invatamant superior.

ARTICOLUL 23

Colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, facultatile de asistenti medicali generalisti si facultatile de moase functioneaza in componenta actualelor universitati de medicina si farmacie acreditate si in structura institutiilor de invatamant superior, acreditate conform legii.

ARTICOLUL 24

Pregatirea practica a cursantilor din scolile postliceale de profil, a studentilor din colegiile universitare medicale, facultatile de asistenti medicali licentiati si facultatile de moase se desfasoara in unitati sanitare silite de catre Ministerul Sanatatii, atat pentru invatamantul public, cat si pentru cel privat.

ARTICOLUL 25

Formarea continua a asistentilor medicali si a moaselor se face in institutii abilitate de catre Ministerul Sanatatii, conform legii.

ARTICOLUL 26

Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, este autorizat ca, in functie de dinamica sectorului sanitar, sa sileasca noi specialitati pentru pregatirea asistentilor medicali.

ARTICOLUL 27

Scolile sanitare postliceale, publice sau private, respectiv colegiile universitare medicale, precum si facultatile de asistenti medicali licentiati si facultatile de moase sunt supuse procesului de evaluare, autorizare si acreditare, potrit legii.
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai