mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia medicului
Index » Legislatie medicala » Legislatia medicului
» Regimul produselor si substantelor toxice

Regimul produselor si substantelor toxice


Share

DECRET NR.466 DIN 28 DECEMBRIE 1979 PRIVIND REGIMUL PRODUSELOR SI SUBSTANTELOR TOXICE


EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 3 ianuarie 1980

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ARTICOLUL 1

Producerea, detinerea sau orice actitate prind circulatia produselor si substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, precum si experimentarea produselor sau substantelor toxice, sunt supuse regimului silit prin prezentul decret.
Prin producerea, detinerea sau orice actitate prind circulatia produselor sau substantelor toxice se intelege, dupa caz: fabricarea, prepararea, experimentarea, conditionarea, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, importul si exportul acestor produse sau substante.ARTICOLUL 2


Lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice se sileste de Ministerul Sanatatii, cu acordul Ministerului Industriei Chimice, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale interesate si se aduce la cunostinta generala prin publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Produsele si substantele toxice folosite in scop medical sunt cele prevazute in elele \"Venena\" si \"Separanda\" din Farmacopeea romana in goare, cu exceptia substantelor si produselor stupefiante si a pesticidelor, care au un regim legal propriu.

ARTICOLUL 3

Actitatea cu produse si substante toxice este permisa unitatilor in scop medical, sanitar-veterinar, industrial, agricol, silc, de invatamant, de cercetare stiintifica si comercial, pe baza autorizatiei de functionare eliberata de centrele sanitaro-antiepidemice si inspectoratele judetene de protectie a muncii sau al municipiului Bucuresti.
Pentru unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne autorizatia se emite de organele sanitaro-antiepidemice din reteaua sanitara a acestor ministere.
Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se elibereaza de Ministerul Sanatatii, la cererea Trustului \"Plafar\" din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare in calitate de principal beneficiar al culturilor si florei spontane.

ARTICOLUL 4

Unitatile autorizate potrit ARTICOLUL 3, cu exceptia unitatilor Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, sunt obligate sa se inregistreze, in termen de 10 zile de la data eliberarii autorizatiei, la militia judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi au sediul. Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se inregistreaza de Trustul \"Plafar\" la Inspectoratul General al Politiei.
La incetarea actitatii cu produse si substante toxice, unitatea este obligata sa depuna, in termen de 30 de zile, autorizatia la organele de la care a obtinut-o si sa instiinteze despre aceasta si militia la care a fost inregistrata. Totodata, unitatea va preda cantitatea de toxice ramasa nefolosita in stoc la data incetarii actitatii, in conditiile silite de organul ierarhic superior.
Autorizatia poate fi retrasa in situatia in care se constata ca unitatea nu mai indeplineste conditiile de functionare corespunzatoare prevenirii intoxicatiilor ori a incalcat dispozitiile legale prind regimul produselor si substantelor toxice.

ARTICOLUL 5

Persoanele fizice pot detine si folosi numai produse sau substante toxice prescrise in scopuri medicale, precum si cele autorizate a fi desfacute prin reteaua comerciala catre populatie.

ARTICOLUL 6

Unitatile socialiste care fabrica produse si substante toxice sunt obligate sa intocmeasca, pentru fiecare produs, norme tehnice specifice prind ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestuia, precum si antidotul in caz de intoxicare, silit cu acordul Ministerului Sanatatii.

ARTICOLUL 7

Unitatile socialiste care produc, prepara sau conditioneaza substante toxice sunt obligate sa le livreze in ambalaje confectionate din materiale adecvate, in raport cu gradul de toxicitate si inflamabilitate, potrit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 2.

ARTICOLUL 8

Unitatile socialiste care desfasoara actitate cu produse si substante toxice sau cu plante care contin substante toxice sunt obligate:
a. sa tina edenta intrarii si livrarii produselor si substantelor toxice, in registre speciale, potrit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 1; se excepteaza unitatile comerciale de desfacere a produselor si substantelor toxice, conditionate si autorizate pentru folosinta publica;
b. sa aplice si sa respecte normele tehnice, prevazute in anexa nr. 2, prind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice, precum si a normelor tehnice prind distrugerea acestora, prevazute in anexa nr. 3;


c. sa asigure utilaje si instalatii corespunzatoare, echipament de protectie necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum si pentru prevenirea poluarii ori reducerea poluantilor la limitele admise potrit legii;
d. sa manipuleze produsele si substantele toxice numai in incaperile sau locurile destinate acestui scop;
e. sa asigure, potrit dispozitiilor legale, securitatea locurilor in care se desfasoara actitate cu produse si substante toxice;
f. sa aplice masurile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in goare si sa asigure instruirea personalului cu prire la masurile ce trebuie luate pentru protectia muncii si interventii antidot de urgenta;
g. sa ambaleze si sa transporte produsele si substantele toxice in astfel de conditii incat sa se inlature posibilitatea de sustragere sau imprastiere, in vederea prevenirii intoxicatiilor la om si animale si poluarii mediului inconjurator;
h. sa ia masurile corespunzatoare pe terenurile de cultivare a plantelor care contin substante toxice, pe terenurile agricole sau forestiere si in locurile unde se desfasoara actitate cu produse si substante toxice, pentru prevenirea intoxicatiilor la om si animale si a contaminarii bazinelor naturale de apa;I. sa retina, sa neutralizeze sau sa depoziteze reziduurile nerecuperabile, in conditiile silite prin normele legale de protectie a calitatii mediului inconjurator.

ARTICOLUL 9

Unitatile socialiste sunt obligate ca, la proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor de fabricatie a produselor si substantelor toxice, sa prevada si sa ia, potrit legii, masuri pentru protejarea oamenilor, animalelor si a mediului inconjurator.

ARTICOLUL 10

Transportul produselor si substantelor toxice, precum si al plantelor care contin substante toxice, se poate efectua numai in baza unui ordin de transport emis de conducerea unitatii sau de persoanele imputernicite de aceasta pentru fiecare transport in parte. Ordinul de transport cuprinde datele inscrise la pct. 21 din anexa nr. 2. Transportul plantelor care contin substante toxice se poate efectua, fara ordin de transport, de la producator la contractantul de culturi.

ARTICOLUL 11

Transportul produselor si substantelor toxice se efectueaza cu insotitor desemnat de conducerea unitatii, de regula din randul chimistilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, proprietatilor nocive ale produselor si substantelor respective, precum si asupra masurilor ce trebuie luate in caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspindire a produselor si substantelor toxice. Transportul de plante care contin toxice se efectueaza cu insotitor instruit in acest scop.
Conditiile de efectuare a transportului sunt prevazute la pct. 22 si 23 din anexa nr. 2.


ARTICOLUL 12


Este interzis transportul produselor si substantelor toxice cu vehiculele cu care se transporta persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate.
De asemenea, este interzisa stationarea vehiculelor care transporta substante toxice ce emana gaze ori prezinta pericol de explozie, in centrele populate.

ARTICOLUL 13

Controlul respectarii dispozitiilor prezentului decret in unitatile socialiste care desfasoara actitate cu produse si substante toxice se exercita, potrit atributiilor ce le ren in domeniile lor de actitate, de catre Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Consiliul National al Apelor.
De asemenea, celelalte ministere, organe si organizatii centrale, precum si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, sunt obligate sa exercite controlul prind actitatea cu produse si substante toxice in unitatile ce le sunt subordonate.
Organele Ministerului de Interne pot efectua control la aceste unitati, insotite de un specialist din partea organului ierarhic superior al unitatii.


In unitatile subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, controlul se exercita de catre organele de specialitate ale acestora.


ARTICOLUL 14


Producerea, detinerea sau orice operatie prind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc potrit ARTICOLUL 312 alin. 1 din Codul penal.


ARTICOLUL 15


Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a. cu amenda de la 500 la 1.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 4 alin. 1, ARTICOLUL 6 si ARTICOLUL 11 din prezentul decret, precum si ale pct. 1 si 39 din anexa nr. 2;
b. cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 7 din prezentul decret, ale pct. 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 26 alin. 1 lit. a)-f) din anexa nr. 2, precum si ale pct. 7 din anexa nr. 3;
c. cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 12 din prezentul decret, precum si ale pct. 7, 17 si 26 alin. 1 lit. g) din anexa nr. 2.

ARTICOLUL 16

Constatarea contraventiilor la regimul produselor si substantelor toxice se face de catre:
a. personalul de specialitate din Ministerul Sanatatii, din directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din oficiile farmaceutice, imputernicit in acest scop de catre conducerile acestora;
b. personalul de specialitate din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, imputernicit de conducerile acestora, pentru unitatile din subordine;
c. inspectorii sanitari, medicii igienisti, medicii dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi, medicii veterinari de circumscriptie;
d. personalul de specialitate din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, inspectoratele sanitare-veterinare judetene si Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, precum si personalul de specialitate din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, imputernicit de conducerile acestora;
e. personalul Ministerului Industriei Chimice imputernicit de conducerea acestuia;
f. ofiterii si subofiterii de militie;


g. inspectorii pentru protectia muncii.

Agentii consumatori, cu exceptia medicilor dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi si a medicilor veterinari de circumscriptie, aplica sanctiunea odata cu intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Procesele-verbale de constatare incheiate de persoanele exceptate potrit alineatului precedent se trimit, dupa caz, centrului sanitaro-antiepidemic judetean sau al municipiului Bucuresti, respectiv Inspectoratului sanitar-veterinar judetean ori Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, pentru aplicarea sanctiunii de catre conducatorii acestor unitati.


ARTICOLUL 17


Impotriva procesului-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. gerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.


ARTICOLUL 18


Contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 15 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 prind silirea si sanctionarea contraventiilor.


ARTICOLUL 19


Prevederile prezentului decret nu se aplica substantelor si produselor stupefiante si pesticidelor, al caror regim este silit prin reglementare speciala.


ARTICOLUL 20


Categoriile nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul decret.


ARTICOLUL 21


Prezentul decret intra in goare dupa 60 de zile de la publicare. Pe aceeasi data, Decretul nr. 496/1952 pentru reglementarea regimului substantelor si produselor toxice, publicat in Buletinul Oficial nr. 33 din 21 septembrie 1953, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
Tipareste Trimite prin email


Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2021 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai