mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca


Share

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

HOTARARE Nr. 1093 din 16 august 2006 privind silirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotri riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 6 septembrie 2006

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


SECTIUNEA 1 - Obiectul de reglementare


ARTICOLUL 1


(1) Prevederile prezentei hotarari au ca obiect de reglementare protectia lucratorilor impotri riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.(2) Prevederile prezentei hotarari constituie cerinte minime in acest domeniu.
(3) Valorile limita silite de prezenta hotarare reprezinta lorile maxime admise pana la care lucratorii pot fi expusi in munca.


ARTICOLUL 2


Prezenta hotarare nu se aplica lucratorilor expusi numai la radiatii ionizante reglementate de Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare.


ARTICOLUL 3


Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu prezut la ARTICOLUL 1 alin. (1), fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarari.


ARTICOLUL 4


In situatia in care se foloseste in munca azbestul, situatie care face obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispozitiile prezentei hotarari se aplica intotdeauna atunci cand sunt mai favorabile sanatatii si securitatii in munca.


SECTIUNEA a 2-a - Definitii


Domeniul de aplicare - determinarea si eluarea riscurilor


ARTICOLUL 5


Pentru aplicarea prezentei hotarari termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. agent cancerigen:
a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare in categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prezute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) un preparat compus din una sau mai multe substante prezute la lit. a), atunci cand concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse in materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat in categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prezute fie in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003, atunci cand substanta sau substantele nu ureaza in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au prezute in aceasta limite de concentratie;
c) o substanta, un preparat sau un procedeu, prezute in anexa nr. 1, precum si o substanta sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prezut in aceasta anexa;
2. agent mutagen:
a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare in categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prezute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) un preparat compus din una sau mai multe substante prezute la lit. a), atunci cand concentratia uneia sau a mai multor astfel de substante corespunde cerintelor impuse in materie de limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat in categoria 1 sau 2 de agenti mutageni, astfel cum sunt prezute fie in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003, atunci cand substanta sau substantele nu ureaza in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au prezute in aceasta limite de concentratie;
3. loare limita - cu exceptia cazului in care se prevede altfel, limita mediei ponderate in timp a concentratiei agentului cancerigen sau mutagen in aer in zona de respiratie a lucratorului, pe o perioada de referinta specificata in prezenta hotarare.
4. substanta - termenul definit potrivit prevederilor ARTICOLUL 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor ARTICOLUL 6 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. zona de respiratie a lucratorului - zona de forma emisferica, situata la nivelul fetei lucratorului, and raza de 0,3 m, masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile.

ARTICOLUL 6

(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica oricarei activitati in care lucratorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii lor, la agenti cancerigeni sau mutageni.
(2) In cazul oricarei activitati susceptibile sa prezinte pentru lucratori un risc de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat sa determine natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor, pentru a face posibila eluarea oricarui risc pentru sanatatea si securitatea lor, precum si silirea masurilor care trebuie luate.
(3) Angajatorul este obligat sa reinnoiasca periodic eluarea riscurilor si in mod obligatoriu la orice modificare a conditiilor de munca prin care poate fi influentata expunerea lucratorilor la agenti cancerigeni sau mutageni.
(4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, elementele care au servit la eluarea prezuta la alin. (2).


ARTICOLUL 7


La eluarea riscului trebuie luate in considerare toate caile de patrundere in organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbtia transcutanata si/sau percutanata.ARTICOLUL 8


In situatia in care se efectueaza eluarea prezuta la ARTICOLUL 6 alin. (2), angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita tuturor eventualelor efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor cu sensibilitate speciala si trebuie sa ia in considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu angajeze/repartizeze astfel de lucratori in zonele in care pot intra in contact cu agenti cancerigeni sau mutageni.


CAPITOLUL 2 - OBLIGATIILE ANGAJATORILOR
SECTIUNEA 1 - Reducerea utilizarii si inlocuirea agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca


ARTICOLUL 9


Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca, daca este posibil din punct de vedere tehnic, in special prin inlocuirea sa cu o substanta, preparat sau procedeu, care, in conditii de utilizare, nu este periculos ori este mai putin periculos pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor, dupa caz.


ARTICOLUL 10


La cererea inspectoratului teritorial de munca si/sau a autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor sale.

SECTIUNEA a 2-a - Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca


ARTICOLUL 11


Expunerea nu trebuie sa se realizeze in situatia in care s-a depasit loarea limita a agentului cancerigen sau mutagen prezuta de prezenta hotarare ori de actele normative prezute la ARTICOLUL 5 pct. 1 sau 2, dupa caz.


ARTICOLUL 12


(1) Expunerea lucratorilor trebuie evitata daca rezultatele eluarii prezute la ARTICOLUL 6 evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.
(2) Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila inlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, in conditii de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatate si securitate, angajatorul trebuie sa ia masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atat cat este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat intr-un sistem inchis.
(3) Daca aplicarea unui sistem inchis nu este posibila, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca expunerea lucratorilor sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din punct de vedere tehnic.
(4) In toate cazurile in care se utilizeaza un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:
a) limitarea cantitatilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca;
b) limitarea numarului de lucratori expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai scazut posibil;
c) proiectarea unui proces de munca si a unor masuri tehnice de control prin care sa se evite sau sa se reduca la minimum degajarea de agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;
d) ecuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilatie adecta, locala (exhaustare) sau generala, si compatibila cu necesitatea de a proteja sanatatea umana si mediul inconjurator;
e) utilizarea metodelor de masurare adecte existente pentru agentii cancerigeni sau mutageni, in special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprezut sau dintr-un accident;
f) aplicarea unor proceduri si metode de munca adecte;
g) asigurarea masurilor de protectie colecti si/sau, in cazul in care expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, a masurilor de protectie individuala;
h) aplicarea unor masuri de igiena, in special curatarea cu regularitate a pardoselilor, peretilor si a altor suprafete;I) informarea lucratorilor;
j) delimitarea zonelor de risc si utilizarea unor indicatoare de securitate adecte, inclusiv a indicatorului \"Fumatul interzis\", in zonele in care lucratorii sunt sau pot fi expusi la agenti cancerigeni sau mutageni;
k) elaborarea unor uri de masuri pentru situatiile de urgenta in care ar putea sa se produca expuneri anormal de ridicate;
l) asigurarea unor mijloace care sa permita depozitarea, manipularea si transportul fara risc al agentilor cancerigeni sau mutageni, in special prin utilizarea de recipiente ermetice si etichetate clar si vizibil;
m) asigurarea unor mijloace care sa permita colectarea, depozitarea si ecuarea in siguranta a deseurilor de catre lucratori, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice si etichetate clar si vizibil.

SECTIUNEA a 3-a - Informarea autoritatilor competente

ARTICOLUL 13

Daca rezultatele eluarii prezute la ARTICOLUL 6 evidentiaza existenta unui risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitie inspectoratului teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii corespunzatoare.

ARTICOLUL 14

Informatiile prezute la ARTICOLUL 13 se refera la:
a) activitatile desfasurate si/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizeaza agenti cancerigeni sau mutageni;
b) cantitatile fabricate sau utilizate de substante ori preparate care contin agenti cancerigeni sau mutageni;


c) numarul lucratorilor expusi;

d) masurile de prevenire luate;


e) tipul echipamentului de protectie utilizat;

f) natura si gradul expunerii;
g) cazurile de inlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni.

SECTIUNEA a 4-a - Expunerea imprevizibila si expunerea previzibila. Accesul in zonele de risc


ARTICOLUL 15


(1) In cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormala a lucratorilor, angajatorul trebuie sa ii informeze pe acestia.
(2) Pana la normalizarea situatiei si eliminarea cauzelor expunerii anormale, angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri:
a) sa dispuna ca in zona afectata sa lucreze numai lucratorii care sunt indispensabili pentru executarea reparatiilor sau a altor lucrari necesare;
b) sa doteze lucratorii implicati cu echipament individual de protectie, inclusiv cu echipament pentru protectia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata la strictul necesar pentru fiecare lucrator;
c) sa nu permita ca lucratori neprotejati sa lucreze in zona afectata.
(3) Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de protectie si de lucru cu care au fost dotati.

ARTICOLUL 16

(1) Pentru anumite activitati, cum este intretinerea, pentru care este previzibila posibilitatea unei cresteri semnificative a expunerii si in privinta carora au fost deja epuizate toate posibilitatile de a lua alte masuri tehnice de prevenire in scopul limitarii acestei expuneri a lucratorilor, angajatorul trebuie sa sileasca, dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din intreprindere ori unitate, fara a afecta responsabilitatea angajatorului, masurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucratorilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia lor in timpul acestor activitati.


(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa puna la dispozitie lucratorilor implicati echipament individual de protectie, inclusiv echipament pentru protectia respiratorie. Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de protectie pe toata durata in care persista expunerea anormala.
(3) Pentru activitatile prezute la alin. (1) expunerea lucratorilor nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata strict la minimum necesar pentru fiecare lucrator.

ARTICOLUL 17

Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare adecte pentru delimitarea clara si semnalizarea zonelor in care se desfasoara activitatile prezute la ARTICOLUL 16 alin. (1) sau pentru a preintampina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate in astfel de zone.

ARTICOLUL 18

Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca accesul in zone in care se desfasoara activitati pentru care rezultatele eluarii prezute la ARTICOLUL 6 evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor sa fie permis numai lucratorilor care, prin natura muncii sau a functiei lor, e necesar sa fie prezenti in interiorul zonei.

SECTIUNEA a 5-a - Masuri de igiena si de protectie individuala

ARTICOLUL 19

Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate in care exista risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni, sa ia masuri adecte pentru a se asigura ca:
a) lucratorii nu mananca, nu beau si nu fumeaza in zonele de lucru in care exista riscul contaminarii cu agenti cancerigeni sau mutageni;
b) lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adect sau alt echipament special adect;
c) sunt prezute locuri special amenajate pentru depozitarea separata a echipamentului individual de protectie sau a echipamentului special, pe de o parte, de imbracamintea de strada, pe de alta parte;
d) lucratorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si adecte;
e) echipamentul individual de protectie este depozitat corect in locuri bine silite si este verificat si curatat daca este posibil inainte si obligatoriu dupa fiecare utilizare;
f) echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau inlocuit inainte de urmatoarea utilizare.

ARTICOLUL 20

Lucratorii nu trebuie sa suporte costul masurilor prezute la ARTICOLUL 19.

SECTIUNEA a 6-a - Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor

ARTICOLUL 21

(1) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor din intreprindere sau unitate sa primeasca o instruire suficienta si adecta, bazata pe toate cunostintele disponibile, in special sub forma de informatii si instructiuni, referitoare la:
a) riscurile potentiale pentru sanatate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun;
b) masurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;


c) cerintele de igiena;

d) purtarea si utilizarea echipamentului individual de protectie;
e) masurile pe care trebuie sa le ia lucratorii, in special personalul de interventie, in cazul producerii unor incidente si pentru prevenirea incidentelor.
(2) Instruirea prezuta la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptata la evolutia riscurilor si la aparitia unor riscuri noi;
b) repetata periodic, daca este necesar.

ARTICOLUL 22

Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii cu privire la instalatiile si recipientele lor auxiliare care contin agenti cancerigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje si instalatii sa fie etichetate clar si lizibil si sa expuna semnele de avertizare in mod cat mai vizibil.

ARTICOLUL 23

(1) Pentru informarea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca:
a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere sau unitate sa poata controla daca prevederile prezentei hotarari se aplica ori sa se poata implica in aplicarea lor;
b) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori unitate sa fie informati cat mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prezute la ARTICOLUL 16, asupra cauzelor acestora si asupra masurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situatiei;
c) sa pastreze o lista nominala actualizata a lucratorilor implicati in activitatile pentru care rezultatele eluarii prezute la ARTICOLUL 6 evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supusi, daca aceasta informatie este disponibila;
d) medicul de medicina muncii si/sau medicul de medicina generala/medicina de familie, cu competenta in medicina de intreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de munca si/sau autoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti, precum si orice alta persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca sa aiba acces la lista prezuta la lit. c);
e) fiecare lucrator sa aiba acces la informatiile continute in lista care il privesc personal;
f) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori unitate sa aiba acces la informatii colective care nu contin nominalizari de persoane.
(2) In situatia prezuta la alin. (1) lit. a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din unitate trebuie sa poata controla ori sa se poata implica in aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in special cu privire la:
a) consecintele pentru securitatea si sanatatea lucratorilor legate de alegerea, purtarea si utilizarea imbracamintei sau a echipamentului individual de protectie, fara a afecta responsabilitatea angajatorului pentru silirea eficacitatii imbracamintei ori a echipamentului de protectie;
b) masurile silite de angajator si la care se face referire in ARTICOLUL 16 alin. (1), fara a afecta responsabilitatea angajatorului de a sili astfel de masuri.


ARTICOLUL 24


Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora la procesul de silire a masurilor privind protectia lucratorilor impotri riscurilor legate de expunerea acestora la actiunea agentilor cancerigeni ori mutageni in timpul activitatii desfasurate la locul de munca, in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.


CAPITOLUL 3 - DISPOZITII REFERITOARE LA SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE A LUCRATORILOR

SECTIUNEA 1 - Supravegherea medicala

ARTICOLUL 25

(1) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor pentru care rezultatul eluarii prezute la ARTICOLUL 6 evidentiaza riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor se silesc in concordanta cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.
(2) Masurile pentru supravegherea medicala a lucratorilor, silite in conformitate cu prevederile alin. (1), se asigura de catre angajator astfel incat fiecare lucrator care desfasoara activitati cu risc pentru securitatea si/sau sanatatea sa la locul de munca sa fie supus unei supravegheri medicale, atat:
a) inainte de expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni,


cat si:

b) la interle de timp regulate, dupa expunerea sa la actiunea agentilor cancerigeni si/sau mutageni.
(3) Toate aceste masuri de supraveghere medicala a lucratorilor sunt concepute astfel incat sa fie posibila aplicarea directa a masurilor specifice de igiena individuala si de medicina muncii.
(4) Daca se constata ca un lucrator prezinta manifestari clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenti cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere poate solicita ca si alti lucratori care au suferit o expunere similara sa faca obiectul unei supravegheri medicale.
(5) In situatia prezuta la alin. (4) angajatorul trebuie sa realizeze o noua eluare a riscului de expunere, in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 6.


ARTICOLUL 26


(1) Pentru fiecare lucrator pentru care se asigura supraveghere medicala, medicul de medicina muncii si/sau cu competenta in medicina de intreprindere trebuie sa intocmeasca un dosar medical individual.
(2) Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicala, propune masurile de protectie individuala sau masurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrator.

ARTICOLUL 27

Lucratorii trebuie sa primeasca informatii si recomandari privind supravegherea medicala de care pot beneficia dupa incetarea expunerii.

ARTICOLUL 28

Lucratorii trebuie sa aiba acces la rezultatele supravegherii medicale care ii privesc personal.

ARTICOLUL 29

(1) Lucratorii vizati sau angajatorul pot/poate sa solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.
(2) Costul reexaminarilor rezultatelor prezute la alin. (1) se suporta de catre solicitant.


ARTICOLUL 30


Recomandarile pentru supravegherea medicala a lucratorilor sunt prezute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, precum si in reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.


SECTIUNEA a 2-a - Pastrarea dosarelor medicale


ARTICOLUL 31


Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii in munca la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autoritatii teritoriale de sanatate publica.


ARTICOLUL 32


(1) Lista prezuta la ARTICOLUL 23 alin. (1) lit. c) si dosarul medical prezut la ARTICOLUL 26 alin. (1) trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii.
(2) In cazul in care intreprinderea isi inceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele prezute la alin. (1).

CAPITOLUL 4 - DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 33

(1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii cancerigeni sau mutageni, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, lorile limita, ghidurile necesare in utilizare sau adaptarile prezute la ARTICOLUL 35 alin. (2) se silesc/elaboreaza de o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti desemnati de acestea, dupa caz.
(2) Comisia prezuta la alin. (1) isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.
(3) Comisia prezuta la alin. (1), cand considera necesar si in mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea altor dispozitii direct conexe.

ARTICOLUL 34

Valorile limita prezute la ARTICOLUL 1 alin. (3) si la ARTICOLUL 11, celelalte dispozitii direct conexe, precum si perioada specificata la ARTICOLUL 5 pct. 3 sunt prezute in anexa nr. 3.

ARTICOLUL 35

(1) Categoriile nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1 - 3 se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.


ARTICOLUL 36


Utilizarile pe care diferitele institutii implicate le dau informatiilor prezute la ARTICOLUL 31 se tin la dispozitia Comisiei Europene.


ARTICOLUL 37


Studiile efectuate in domeniu, cu implicarea informatiilor prezute la ARTICOLUL 31, precum si utilizarile prezute la ARTICOLUL 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.


ARTICOLUL 38


Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei aduce la cunostinta Comisiei Europene textul dispozitiilor de drept intern adoptate in domeniul reglementat de prezenta hotarare.


ARTICOLUL 39


Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.*
Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protectia lucratorilor impotri riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (a sasea directi specifica in sensul ARTICOLUL 16 paragraful 1 din Directi 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU


CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,


Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,


Codrut Ioan Seres

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,


Sulfina Barbu

Ministrul sanatatii publice,


Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul integrarii europene,


Anca Daniela Boagiu

Tipareste Trimite prin emailAdauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2019 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor


  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai