mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia pacientului
Index » Legislatie medicala » Legislatia pacientului
» Finantarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale

Finantarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale


ShareSECTIUNEA 1 - Constituirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

ARTICOLUL 256

(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se formeaza din:


a) contributii ale persoanelor fizice si juridice;

b) subntii de la bugetul de stat;
c) dobanzi, donatii, sponsorizari, nituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si caselor de asigurari, precum si alte nituri, in conditiile legii.
(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS in conditiile legii, iar colectarea contributiilor persoanelor fizice, altele decat cele pentru care colectarea niturilor se face de catre ANAF, se efectueaza de catre casele de asigurari.
(3) Sumele colectate in contul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute la alin. (2) sunt in permanenta la dispozitia CNAS si se repartizeaza de ordonatorul principal de credite proportional cu sumele silite prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistenta medicala.


(4) In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa epuizarea fondului de rezerva niturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.
(5) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,75%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra niturilor supuse impozitului pe nit, si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii.


ARTICOLUL 257


(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se sileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
a) niturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe nit;
b) niturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe nit; daca acest nit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;
c) niturilor din agricultura supuse impozitului pe nit si niturilor din silvicultura, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);
d) indemnizatiilor de somaj;
e) niturilor din cedarea folosintei bunurilor, niturilor din dividende si dobanzi, niturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor nituri care se supun impozitului pe nit numai in cazul in care nu realizeaza nituri de natura celor prevazute la lit. a) - d), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;
f) niturilor realizate din pensii.
(3) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp nituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. a) - d), contributia se calculeaza asupra tuturor acestor nituri.
(4) In cazul persoanelor care realizeaza nituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) sub nilul salariului de baza minim brut pe tara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunara de 6,5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara.
(5) Contributiile prevazute la alin. (2) si (4) se platesc dupa cum urmeaza:
a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a), d) si f);
b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. b) si la alin. (4);
c) anual, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. c) si e).
(6) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra sumelor acordate in momentul disponibilizarii, nitului lunar de completare sau platilor compensatorii, potrivit actelor normati care reglementeaza aceste domenii, precum si asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Gurnului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.
(7) Obligatia virarii contributiei de asigurari sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care plateste asiguratilor niturile prevazute la alin. (2) lit. a), d) si f), respectiv asiguratilor pentru niturile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si e).
(8) Termenul de prescriptie a platii contributiei de asigurari sociale de sanatate se sileste in acelasi mod cu cel prevazut pentru obligatiile fiscale.


ARTICOLUL 258


(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze la fond o contributie de 7% asupra fondului de salarii, datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se intelege totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica si juridica pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor.
(3) Nerespectarea prederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(4) Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligatia de a plati contributia de 7% raportata la fondul de salarii, pentru salariatii aflati in aceasta situatie.

ARTICOLUL 259(1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj contributia se calculeaza si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(2) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la niturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe nit, se calculeaza pentru diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(3) Incepand cu 1 ianuarie 2007 contributia pentru niturile din pensii se datoreaza si se calculeaza potrivit alin. (2), precum si asupra sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia calculata asupra sumei neimpozabile din pensii se suporta de bugetul de stat.
(4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese niturile, pe baza contractului de asigurare, in derea silirii si achitarii contributiei de 6,5% .
(5) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la niturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain.
(6) Pentru persoanele care se asigura facultativ in conditiile art. 214 alin. (2), contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, pentru un pachet de servicii silit prin contractul-cadru.
(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dodi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala lunara pe ultimii 5 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, sau de la data ultimei plati a contributiei, respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie daca perioada scursa este mai mica de 5 ani, calculandu-se majorari de intarziere.
(8) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (7) au realizat nituri impozabile, contributia, precum si majorarile de intarziere aferente se vor calcula asupra acestor nituri pe perioada in care acestea au fost realizate, cu respectarea termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale.
(9) Persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la alin. (7) si art. 257 si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.
(10) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) din Ordonanta Gurnului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectii forme de protectie.
(11) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) din Ordonanta Gurnului nr. 102/2000, republicata, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.

ARTICOLUL 260

(1) Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 213 se suporta dupa cum urmeaza:
a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2007;
b) de catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b);
c) de catre bugetul asigurarilor de somaj, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. e);
d) de catre bugetele locale, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g).
(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) se silesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.
(3) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) se silesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj.


(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) se silesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra ajutorului social acordat, in conditiile legii, pentru asigurarea nitului minim garantat.


ARTICOLUL 261


(1) Angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei in conditiile prezentei legi si care nu o respecta datoreaza pentru perioada de intarziere majorari de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.
(2) CNAS aproba norme privind desfasurarea activitatii de executare silita a creantelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea niturilor se face de ANAF.
(3) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca sau la trezorerie, dupa caz, odata cu documentatia pentru plata salariilor si a altor nituri pentru salariati, documentele pentru plata contributiilor datorate fondului, platile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.
(4) In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a majorarilor de intarziere se realizeaza potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Gurnului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si normelor aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.
(5) Persoanele prevazute la art. 257 si 258 au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurari, dupa caz, documentele justificati si actele de evidenta necesare in derea silirii obligatiilor la fond.

SECTIUNEA a 2-a - Utilizarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


ARTICOLUL 262


(1) Veniturile fondului se utilizeaza pentru:

a) plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitilor medicale, inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu prederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, in conditiile silite prin contractul-cadru; in valoarea serviciilor medicale se poate include si amortizarea bunurilor achizitionate de unitatile sanitare publice supuse amortizarii potrivit legii, conform normelor elaborate de Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Finantelor Publice;
b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a maximum 3% din sumele colectate;
c) fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite anual la nilul CNAS.
(2) Veniturile fondului se utilizeaza si pentru plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.


ARTICOLUL 263


(1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:

a) institii pentru construirea si consolidarea de unitati sanitare;
b) achizitionarea aparaturii medicale de la nilul si conditiile silite prin hotarare a Gurnului;
c) masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decat cele prevazute de prezenta lege.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat.


ARTICOLUL 264


(1) Bugetul fondului se aproba de Parlament, la propunerea Gurnului, ca anexa la legea bugetului de stat.
(2) Bugetele de nituri si cheltuieli ale caselor de asigurari se aproba de ordonatorul principal de credite, in conditiile legii.

ARTICOLUL 265

(1) Sumele ramase neutilizate la nilul caselor de asigurari la sfarsitul fiecarui an se vireaza in contul CNAS.
(2) Sumele ramase la nilul CNAS la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza potrivit art. 262 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(4) Utilizarea fondului de rezerva se sileste prin legile bugetare anuale.
(5) Disponibilitatile temporare ale fondului, precum si disponibilitatile fondului de rezerva se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda.
(6) Din disponibilitatile fondului de rezerva si din excedentele inregistrate de fond din anii precedenti pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului, in conditiile silite prin conntie incheiata intre CNAS si Ministerul Finantelor Publice.

Tipareste Trimite prin email


Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2021 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai