mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  

Legislatia medicului
Index » Legislatie medicala » Legislatia medicului
» Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului


Share
CAPITOLUL I - REZIDENTIATUL


OG nr. 12/2008ARTICOLUL 1

(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postunirsitar a absolntilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial.
(3) Intreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice si a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

ARTICOLUL 2

(1) Admiterea la forma de rezidentiat pe locuri si la forma de rezidentiat pe post se face prin concurs national, organizat de Ministerul Sanatatii Publice in sesiune unica, in trimestrul patru al anului. Concursul pentru aceste forme de rezidentiat se organizeaza pe domeniile de medicina, de medicina dentara si de farmacie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice .


(2) Prin exceptie de la prederile alin.(1) in anul 2008, Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs pentru forma de rezidentiat pe post si in semestrul unu al anului.


ARTICOLUL 3


(1) Rezidentiatul cu timp partial se organizeaza numai pentru specialitatea medicina de familie.
(2) La acesta forma de rezidentiat au acces medicii de medicina generala cu drept de libera practica.
(3) Admiterea se face prin selectie organizata de Ministerul Sanatatii Publice.
(4) Selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie se organizeaza pe baza unei metodologii aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice,cu avizul Colegiului Medicilor din Romania.

ARTICOLUL 4

(1) Rezultatele concursului national pentru forma de rezidentiat pe locuri, respectiv pentru forma de rezidentiat pe post si rezultatele selectiei pentru rezidentiatul cu timp partial in specialitatea medicina de familie, se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoaza concurs organizat pentru forma de rezidentiat pe locuri si aleg loc in specialitate se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul unirsitar ales.
(3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa post de rezident, se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti cu post in specialitatea postului ales.
(4) Medicii de medicina generala cu drept de libera practica selectati in rezidentiat cu timp partial se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca medici rezidenti medicina de familie pe locul de munca avut la data confirmarii selectiei, fara a se modifica natura contractului individual de munca si fara sa se incheie contractul de munca ca medic rezident.


ARTICOLUL 5


(1) Rezidentiatul pe locuri oferteaza un numar de locuri care asigura specialisti conform necesitatilor din teritoriu.
(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati in rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, incheie un contract individual de munca pe perioada determinata egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.

ARTICOLUL 6

(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice, din zone deficitare din punct de dere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat/locuri de munca, in resedinta de judet si in judet silit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet, se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50 % din numarul de personal normat pe locuri de munca din localitatea respectiva, silit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.
(3) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii publice;
(4) Pentru spitalele clinice cu sectii clinice unirsitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post.
(5) Rezidentii, care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat in conditiile alin. (1), (2) si (3), incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica, care a publicat postul respectiv, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(6) Dupa obtinerea titlului de specialist, autoritatile locale in colaborare cu unitatile sanitare vor acorda acestora prima de instalare ca medic specialist, spatii de locuit in folosinta gratuita si dupa caz spatii destinate desfasurarii actului medical.
(7) Specialistii formati in urma promovarii concursului de rezidentiat pe post, sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica, cu care au incheiat contractul individual de munca, cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat. Obligatia se sileste prin act aditional la contractul individual de munca, in baza prederilor ARTICOLUL193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiilor asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal, precum si a restituirii primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada silita, conform actului aditional la contractul individual de munca.
(8) Prederile alin. (7) nu se aplica in cazul in care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara in care se afla postul pe care este confirmat rezident.


ARTICOLUL 7

Medicii confirmati in rezidentiatul cu timp partial desfasoara activitate medicala in cadrul contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate sau dupa caz prevazute in contractul individual de munca. Pregatirea in rezidentiat se efectueaza conform metodologiei prevazuta la ARTICOLUL3, alin.(4).

ARTICOLUL 8

(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, in mod descentralizat, la nilul urmatoarelor centre unirsitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.
(2) Centrelor unirsitare mentionate la alin.(1) li se arondeaza celelalte facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
(3) Institutiile de invatamant superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate, propun Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordonatorii, directorii de programe precum si responsabilii de formare dupa caz, pe specialitatile in care se efectueaza pregatirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Plata unor sporuri directorilor de programe si responsabililor de formare, in conformitate cu prederile legale in vigoare, se face numai in cazul in care acestia nu detin functii didactice.
(4) Un coordonator sau director de program nu poate coordona simultan pregatirea in mai multe specialitati.
(5) Coordonatorul de program trebuie sa aiba functia didactica de profesor sau de conferentiar unirsitar. Prin exceptie, pentru specialitatea medicina de urgenta, directorul de program de rezidentiat poate aa functia didactica de sef de lucrari, gradul de medic primar sau titlul de specialist care practica in mod curent, de cel putin 5 ani, aceasta specialitate.
(6) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, coordoneaza, la nil national, intreaga activitate de pregatire in rezidentiat din centrele unirsitare si unitatile sanitare acreditate.


ARTICOLUL 9


(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum de pregatire si a unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tara, elaborat de unirsitatile de medicina si farmacie, avizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
(2) Curriculumul de pregatire se aplica tuturor rezidentilor aflati in pregatire, in limita duratei prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(3) Pregatirea in rezidentiat reprezinta un proces continuu de pregatire teoretica si practica, fiind normata integral ca activitate didactica .
(4) Rezidentiatul in specialitatea medicina de familie forma cu timp partial are durata totala, curriculum de pregatire si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice prevazute pentru rezidentiatul pe loc si respectiv pentru rezidentiatul pe post in specialitatea medicina de familie si asigura acelasi nil si calitate a pregatirii de specialitate ca si formele de rezidentiat continuu pe baza de program integral, mentionate.

ARTICOLUL 10

Pe perioada pregatirii, rezidentii au acces la inchirierea locurilor de cazare din caminele unirsitare sau spatiile de cazare anexate spitalelor unirsitare sau clinice acreditate din centrul unde au fost repartizati sau detasati, cu respectarea prederilor legale.

ARTICOLUL 11

Rezidentii efectueaza pregatirea de specialitate in sectii si laboratoare clinice, in unitatile sanitare publice sau in cabinete medicale individuale de medicina de familie, acreditate, nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice, silite la propunerile unirsitatilor de medicina si farmacie si de capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare acreditate, precum si cele ale ministerelor cu retea sanitara proprie. Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare pentru fiecare specialitate aparte se propun Ministrului Sanatatii Publice spre aprobare de catre comisiile de specialitate.
ARTICOLUL 12

(1) Drepturile de personal ale rezidentilor pe perioada pregatirii in rezidentiat se suporta in totalitate de la bugetul de stat, cu exceptia rezidentiatului cu timp partial.
(2) Drepturile de personal se acorda prin unitatile sanitare cu care rezidentii pe loc, respectiv pe post au incheiat contract individual de munca pe durata determinata sau dupa caz nedeterminata, pe baza documentelor doditoare a frecntarii stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregatirea.
(3) Rezidentii anul I si II pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea medicului titular de garda dubland acest medic, fara a fi salarizati pentru aceasta activitate.
(4) Rezidentii care efectueaza garzi, incepand cu anul III de rezidentiat, sunt salarizati pentru aceasta activitate cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda.


ARTICOLUL 13


(1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute in fata unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de invatamant superior, avizate de colegiile profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Examenul se organizeaza in centrele unirsitare prevazute la ARTICOLUL6, alin. (1) cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai in centrele unirsitare Bucuresti si Targu Mures, comisiile de examinare fiind formate din directori de programe si responsabili de formare din toate centrele prevazute in ARTICOLUL 8, alin (1).
(3) Absolntii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare in maximum 5 ani de la absolvire.
(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de specialist, in specialitatea in care a promovat examenul, specialitate cuprinsa in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, de catre Ministerul Sanatatii Publice.
(5) Calitatea de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist este dodita de certificatul eliberat conform alin. (4).
(6) Metodologia desfasuarii probelor examenului de specialist se aproba prin Ordin al Ministrului Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 14

(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati in regim cu taxa.
(2) Stagiul de pregatire in cea de a doua specialitate se efectueaza integral, cu frecnta. Stagiile efectuate in prima specialitate care se regasesc in curricula celei de a doua specialitati pot fi echivalate.
(3) Specialistii care au efectuat rezidentiat pe post, pot efectua a doua specialitate, dupa indeplinirea conditiilor din actul aditional incheiat la contractul de munca.

ARTICOLUL 15

Posesorii certificatului de specialist in specialitati asimilate, efectueaza pregatire in specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidentiat si fara taxa.

ARTICOLUL 16

(1) Inscrierea la concursul de rezidentiat pe loc, a rezidentiatului pe post , precum si selectia in rezidentiatul de medicina de familie cu timp partial, se face cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Sumele incasate din plata taxelor se fac nit la bugetul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele ramase disponibile se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.Tipareste Trimite prin emailloading...Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2018 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor


  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai